| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 39 IKKE FOR ALLE: Om du er nærtakende, er det ikke sikkert dette er rette arbeidsplass, sier Milla Flesche. Hun er saksbehandler på byggesaksavdelingen i Drammen. fbaargang2017 fbseksjonFEL