42 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | fram til i dag, ser vi en tendens til økning i andel yrkesaktive som blir utsatt for dette i norsk arbeidsliv. Aagestad mener det er flere faktorer som kan være årsak til økningen. Blant annet at det relativt sett er flere som arbeider i yrker som innebærer kontakt med kunder eller klienter. KJEFT OG TRAKASSERING PÅ TØYENBADET På Tøyenbadet i Oslo råder tilsynelatende idyllen en formiddag midt i april. Men hovedtillitsvalgt ved Bymiljøetaten i Oslo kommune, Lars-Petter Einarsen, kan fortelle om en helt annen hverdag for de kommunale badevaktene: – Jeg kjenner til badevakter som har blitt drapstruet flere ganger. Blant annet en episode der badevakten ba en person ta ut tyggisen og kaste den i søpla. Da fikk hun beskjed om at «hun skulle drepes med kniv i ryggen». Vakter, herunder badevakter, er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for trakassering og trusler om vold i arbeidshverdagen, ifølge statistikken. EN DEL AV HVERDAGEN Badevakter Fagbladet har snakket med, forteller om et overraskende tøft møte med yrket: – I starten var det helt forferdelig. Jeg tok med meg tankene hjem. Når du blir truet på livet, blir du redd. Jeg har hatt mange våkenetter fordi jeg har gruet meg til å gå på jobb. Men etter hvert er det blitt en hverdagslig ting. Du venner deg til det. En annen badevakt bekrefter bildet: – Vi får både kjeft og trusler fra publikum. Det kommer fra alle aldersgrupper. Årsaken kan være alt fra at det går for seint i køen, til at noen blir tilsnakket på grunn av brudd på reglementet. Det er store forskjeller mellom de kommunale badene, selv om trakassering og trusler forekommer over alt. Belastningen er likevel størst på det største badet. Tøyenbadet sliter blant annet med store ungdomsgjenger som kan ha en truende oppførsel både mot badevaktene og andre gjester. Badet har hatt politiet på besøk mange ganger. – I tillegg må de hanskes med gretne morgensvømmere med dårlig tid, pedofile, psykisk ustabile personer og at de til tider oppsøkes av homofile på jakt etter sex. Ikke alle trives med å jobbe på Tøyenbadet. Noen gruer seg til å være der når badevaktene rullerer mellom de ulike badene om sommeren, sier Einarsen. TRIVSEL TROSS ALT Badevaktene, som ønsker å være anonyme, vil likevel å presisere at de trives i jobben sin. Hadde de ikke gjort det, så hadde de sluttet. – Vi har veldig mange hyggelige og koselige kunder som sier de er så glad for jobben vi gjør. Det er i tillegg en spennende jobb med utfordringer hele tiden. Einarsen oppsummerer jobben slik: – Jeg tror ikke folk skjønner hvordan hverdagen til en badevakt er. Jeg er overrasket over hvor mye pepper de får. Og støtteapparatet rundt dem burde vært bedre. BADEVAKTER LIKE MYE UTSATT Lars Petter Einarsen representerer også trafikkbetjentente i Oslo. Han sier at badevaktene blir minst like mye trakassert og truet med vold, som trafikkbetjenter. – Jeg tror ikke folk er klar over hvor mye kjeft og trakassering badevakter faktisk blir utsatt for, sier han. Einarsen sier at yrket også har en tøff hverdag på andre måter: – Det er et heltemodig yrke, og altfor lavt lønnet, med tanke på ansvaret de har. De står bokstavlig talt med andres FOTO: ANITA ARNTZEN FOTO: ANITA ARNTZEN / tema / de utskjelte yrkene / REGELBRUDD OG RASERI: Tilsnakk på grunn av brudd på reglene ved badet, kan utløse trusler og kjeft fra badegjestene på Tøyenbadet. fbaargang2017 fbseksjonFEL