| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 43 DRAPSTRUET: Hovedtillitsvalgt ved Bymiljøetaten i Oslo kommune, Lars-Petter Einarsen, forteller at trusler og trakassering ikke er uvanlig for de kommunale badevaktene: – Jeg kjenner til badevakter som har blitt drapstruet flere ganger. DETTE SIER ARBEIDSMILJØLOVEN «§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf. fbaargang2017 fbseksjonFEL