44 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | liv i hendene. I tillegg skal de være instruktører, omsorgspersoner for barn som slår seg eller blir redde, vakter, renholdere og drive med førstehjelp. De vet aldri hva som møter dem. Her kan det stå om liv og død. ALVORLIG SKADET Einarsen har selv opplevd å bli truet og trakassert på jobb. Før han ble tillitsvalgt på heltid, jobbet han som trafikkbetjent i Oslo kommune. En dag ble han angrepet av to menn, helt uten forvarsel, da han kommenterte at de hadde parkert på et fortau. Det var midt på dagen, men Einarsen fikk 20 slag mot hodet og en alvorlig hjernerystelse. I ettertid ble det rettssak som endte med fengselsdommer for de to som angrep ham. Selv om trakassering og vold ikke er et nytt fenomen, er Einarsen bekymret for utviklingen: – Jeg opplever at volden har blitt grovere de siste årene. Noen av bybetjentene er redde for å bli funnet på sosiale medier og at trakasseringen skal fortsette der. LANGTIDSKONSEKVENSER Morten Birkeland Nielsen ved Stami/Noa, har forsket på mobbing og trakassering på arbeidsplassen, inkludert mobbing og trakassering fra brukere og klienter. Han bekrefter at dette kan få alvorlige følger. – Konsekvenser er en klart høyere risiko for både fysiske og psykiske plager, blant annet angst og depresjon, og muskel- og skjelettlidelser. Dette forekommer også mange år etter at mobbingen eller trakasseringen har opphørt. Disse personene har også en betydelig høyere risiko for sykefravær og for å bli uføretrygdet. Birkeland Nielsen sier at det er for tidlig å si noe om konsekvenser av netthets, men tror det er rimelig å anta at antallet som blir utsatt for dette, vil øke. – Det er blitt mye lettere tilgjengelig, med kommentarfelt og gruppene på Facebook, for eksempel. Før satt en person kanskje alene med tankene sine, men nå kan han dele det på sosiale medier og få bekreftelse fra andre med lignende erfaringer. Og så sprer det seg videre. TRAKASSERING OG TRUSLER I POSTEN Trakassering fra brukere er også en del av arbeidshverdagen til Milla Flesche. Hun er rådgiver på byplan, avdeling byggesak i Drammen kommune. Utskjelling via telefon, brev eller e-post forekommer jevnlig. I likhet med barnevernsansatte, trafikkbetjenter og badevakter er også denne yrkesgruppa spesielt utsatt for vold, trusler og hets. – Jeg har blitt oppringt på lille julaften og skjelt ut. En ting er å bli oppringt på jobb, noe helt annet når du sitter hjemme. Nå har jeg skjult nummer. Flesche tror alle som jobber med byggesaker har opplevd å bli skjelt ut av misfornøyde søkere. Selv har hun blitt truet som følge av jobben. – Generelt misfornøyde folk er en del av jobben min. Og jeg har kollegaer som har opplevd å bli spyttet etter på gata. Flesche tror det er flere faktorer som setter sinnene i kok. – Det er veldig mange følelser rundt eiendom. Det er også ofte en god del penger involvert, og folk er avhengig av å få den godkjenningen fra oss. UTAKKNEMLIG JOBB Flesche har jobbet spesielt med ulovlige byggetiltak de siste årene. Hun sier at hun må tåle en trøkk for å klare den jobben. – Det er ikke en takknemlig jobb, for å si det sånn. PERSONLIGE BREV: Flesche forteller at de fleste på avdelingen har motatt personlige brev med trusler og påstander om korrupsjon. En del av dem blir også sendt med kopi til ordfører og rådmann. «Jeg har blitt oppringt på lillejulaften og skjelt ut. En ting er å bli oppringt på jobb, noe helt annet når du sitter hjemme. Nå har jeg skjult nummer.» Milla Flesche, rådgiver byplan, avdeling byggesak, Drammen kommune / tema / de utskjelte yrkene / fbaargang2017 fbseksjonFEL