| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 45 Hun innrømmer at det kan være tøft å få så mye kjeft. Hun gjør tross alt bare den jobben hun er satt til å gjøre. – Vi gjør en viktig og samfunnsnyttig jobb. Hvordan ville egentlig byen sett ut hvis det var fritt fram for alle å gjøre som de ville? Det siste året har vært ekstra tøft for de ansatte ved byggesaksavdelingen i Drammen. I januar 2016 ble to saksbehandlere ved avdelingen arrestert og siktet for grov korrupsjon. Saken har ført til et ekstra negativt lys på dem som jobber der. Spesielt fra mediene. – Det sier seg selv. Det var ingen overraskelse at det kom til å bli verre. Særlig medieoppmerksomheten har vært en ekstrabelastning. Det har vært veldig vondt. Å lese misvisende overskrifter i ukes- og månedsvis, som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten. FÅR BEDRE RUTINER Flesche forteller at de tillitsvalgte sammen med ledelsen jobber med å få på plass rutiner for å følge opp påstander om korrupsjon og lignende. Det synes Flesche er viktig. – Det er ikke allright å bli anklaget for å for å ha gjort noe ulovlig når du bare har gjort jobben din. I dag får beskyldninger ofte stå uimotsagt. I tillegg blir disse brevene ofte sendt med kopi til rådmann, ordfører og sivilombudsmannen, der de blir liggende for alltid. Flesche forteller at det er mange positive ting med jobben også. At den er spennende, at ingen dager er like og at det er en samfunnsnyttig oppgave. – Jeg har en egen mappe i innboksen med e-poster jeg har fått fra fornøyde kunder. Så på skikkelige drittdager åpner jeg den og leser litt. FOTO: STAMI RAMMES OFTE: Kommunalt ansatte er oftest utsatt for vold eller trusler, sier Cecilie Aagestad i Stami. fbaargang2017 fbseksjonFEL