46 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | FAGBLADET hadde i forrige nummer en større artikkel der vi intervjuet deltidsarbeidende medlemmer i Fagforbundet. Felles for dem er at ingen av dem ønsker å jobbe heltid. Åtte av ti som jobber deltid, har nemlig valgt det selv. Det er likevel et stort problem at mange kvinner kjemper for å få fulle stillinger. Her er to av dem. Jeg var ikke klar over at arbeidsmarkedet var så vanskelig da jeg utdannet meg til hjelpepleier. Det oppdaget jeg først da jeg var ute i praksis på slutten av utdanningen. Jeg så at mange jobbet deltid og gikk løse vakter og helgevakter i tillegg. Nå følger jeg i deres fotspor. – Jeg har vurdert å omskolere meg eller ta videreutdanning, men det er ikke aktuelt akkurat nå. Nå har jeg nylig kommet opp i 75 prosent stilling, og håper på hundre prosent. – Shopper du vakter i tillegg til din faste stilling? – Jeg jobber så mye jeg kan når det er mulig. Det går litt opp og ned hvor mye det blir, men i snitt to–tre ekstravakter hver måned. – Du har to barn. Vil du anbefale dem å bli helsefagarbeidere? – Nei, det vil jeg fraråde dem. Det er en givende jobb som du får mye igjen i, men slik arbeidsforholdene er i dette yrket, vil jeg ikke anbefale dem det. – Har du tenkt på hvordan deltidsjobbing kan slå ut på pensjonen din? – Tanken på pensjon ligger og gnager i hodet hele tida. Slik det ser ut nå, blir det nok lite i pensjon, men jeg er ung og håper at jeg kan få hel stilling etter hvert. Jeg tenker også på at jeg kanskje bør begynne å spare til pensjon selv. INGEN UTLYSNINGER Da Marte Berg (22) flyttet fra Bjugn i Nord- Trøndelag, sa hun samtidig farvel til sin faste fulltidsjobb. Nå jobber trønderen deltid på SFO ved Vigernes skole på Lillestrøm. – Jeg ønsker meg heltidsjobb, men det har ikke blitt lyst ut noen 100 prosent stillinger siden jeg flytta hit. Jeg har fått noen vikartimer på skolen i ny og ne, forteller Berg. Mannen hennes er i full jobb, mens hun har jobbet 50 prosent i halvannet år nå. – Vi har et barn på ett år. Det er klart vi merker det økonomisk når jeg bare jobber deltid. Det var mer romslig før, erkjenner hun. Det verste er imidlertid følelsen av at hun ikke får brukt ressursene sine. – Jeg føler jeg kunne vært til nytte et annet sted enn å gå hjemme. Vi vil flytte tilbake til Lisa og Marte ønsker seg full jobb Lisa har jobbet som hjelpepleier i ni år. Like lenge har hun ønsket seg en fulltidsjobb – og det har ikke vært mulig å få. TEKST: SIMEN AKER GRIMSRUD OG SIDSEL HJELME I SAMFUNNET / HELTID ELLER DELTID | 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 33 32 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | FOTO: ANITA ARNTZEN et er kaldt i den store treningshallen, men på Lisbet Midtgårds panne pipler svetteperlene. Med en kanarigul kettlebell i hver hånd gjør hun dype knebøy før hun presser, løfter og svinger de 16 kilo tunge støpejernskulene over hodet. – Jeg er her 15–16 timer i uka. I tillegg til egentrening er jeg også instruktør og coach. Og renholder. De ulike rollene går over i hverandre. Jeg er her hver dag, enten jeg får betalt for det eller ikke. Når formiddagens treningsøkt er over, piler Lisbet hjem for å være der når de tre barna kommer fra skolen. Deretter videre til Porsgrunn svømmehall der hun har en 60 prosent stilling på ettermiddagsog kveldstid. Lisbet har jobbet som badevakt siden hun var 18. – På badet er det ikke mulig å få full stilling på kveldstid, så kombinasjonen med jobb i svømmehallen og på treningssenteret er perfekt. Treningen betyr enormt mye for meg, sier Lisbet og forklarer: –Jeg var konkurransesvømmer som ung. Så sluttet jeg, fikk tre barn og ble tjukk. Da vekta bikket 100 kilo sluttet jeg å veie meg. Nå har jeg trent her i fire år, og har fått et nytt liv. – Når jeg jobber på denne måten, slipper vi tidsklemma både morgen og ettermiddag. – Tenker du på hvordan dine prioriteringer vil slå ut på pensjonen din? – Det kan kanskje bli vanskelig å gå av med førtidspensjon, men jeg er ikke bekymra. Jeg tenker at jeg lever nå, og lever livet slik det er best for meg. «Jeg tenker at jeg lever nå, og lever livet slik det er best for meg.» / tema / frivillig deltid / Derfor velger de deltid LISBET MIDTGÅRD, 37 år Badevakt, 60% TILTAK MOT DELTID HAR LITEN EFFEKT De fleste kommunene har satt i gang tiltak for å få flere til å jobbe heltid. Men tiltakene har hatt liten eller ingen effekt. Fortsatt jobber over halvparten i kommunene deltid. Hele to av tre jobber deltid i helse- og omsorgsektoren. Fagforeningsledere og politikere mener dette er et samfunnsproblem, uansett om det er frivillig eller ufrivillig. Så hvorfor vil ikke flere jobbe heltid? Fagbladet har forsøkt å finne svaret ved å spørre dem som velger bort full jobb. Åtte av ti som jobber deltid, har valgt det selv. Noen gjør det av fri vilje, andre fordi de må. Vi har møtt noen av dem. TEKST: SIDSEL HJELME OG SIMEN AKER GRIMSRUD fbaargang2017 fbseksjonFEL