50 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | portrettet heldigheten over å være født her, til å hjelpe andre, sier Jensen. – Tenker du på deg selv som politisk? – Jeg er i aller høyeste grad politisk. Jeg jobber tungt politisk hver eneste dag, men jeg tilhører ikke en bestemt politisk retning. Jeg tenker at politikere kommer og går, vi vet ikke hvem som sitter ved makten i neste runde, og både høyreog venstresiden har sterke miljøfløyer. – Så du tenker at også en markedsvennlig kapitalisme kan danne grunnlaget for et miljøvennlig samfunn? – Ja, absolutt. Men vi må få til at forurenser må betale, slik at industrien blir omstilt til å drive fornybart og ikke ødelegge verdifulle naturressurser. Når vi i dag ikke må betale for dette, men velger billigste utvei for størst mulig profitt, så gjør vi jo det. Dette er den iboende logikken i kapitalismen. Noen moralist er hun ikke. Jensen syns det er greit at noen er rike og betaler mye skatt vi andre nyter godt av. Jo visst kan ulikhet være en utfordring, men mest fordi noen da ikke får grunnleggende behov dekket, mener hun. – Og nei, jeg skal ikke inn i partipolitikk. – Vi ser deg ikke som leder i Miljøpartiet de grønne i framtida? – Nei, aldri, absolutt ikke. WWF DRIVER MILJØKAMP også mot finans- og investormiljøer. – Å ikke velge miljøvennlig kan bli en betydelig risiko. Velger vi å bore etter olje i Arktis for eksempel, bare for å oppdage at verden heller vil ha fornybar energi, da taper vi lønnsomhet. Investorer må tenke 20–30 år fram i tid, sier Jensen, og legger til: Det bør LO også gjøre. For vårens store thriller, i to akter, den foregår for Jensen først på Arbeiderpartiets landsmøte generalsekretær, og ble i mars 2014 utnevnt til Young Global Leader, et nettverk som jobber som integrert del av World Economic Forum. Noen husker kanskje at hun framsto roligere og rundere i de retoriske kantene i starten av sin WWF-karriere. Jensen innrømmer å ha blitt mer eksplosiv og med et høyere temperament de siste årene. – Jeg er implosiv og går og bærer på ting. Hvis du treffer meg på feil tidspunkt, kan du få uforholdsmessig mye av meg. Jeg kan være som en trykkoker på bristepunktet, forteller Jensen. – Kan du bli litt krevende i sosiale sammenhenger når du er så engasjert? – Helt sikkert. Jeg velter saker over venner innimellom, og når de sier «Nina, vi kan ikke ta innover oss alle verdens problemer heller», da kan jeg bli irritert og vanskelig å ha med å gjøre. Jeg klarer heller ikke å engasjere meg når andre klager over at de ikke har råd til en ny jakke for eksempel. I stedet for å klage, burde flere bruke DISKUTERER GJERNE: Politiske debatter er gøy. Jeg har et enormt konkurranseinstinkt og er opptatt av å vinne. Det hjelper når jeg har en slik jobb. Investorer må tenke 20–30 år fram i tid. Det bør LO også gjøre. fbaargang2017 fbseksjonFEL