| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 51 har vi kapital, teknologi, omstillingsvante fagarbeidere og naturressurser. Grønne arbeidsplasser baseres på grønn energi og har et nullutslippssamfunn som mål. Det kan være fiske, havbruk, fornybar energi, skipsfart, medisin, turisme, skogbruk eller landbruk, sier Jensen og fortsetter: – Det er heller ingen tvil om hva som skaper arbeid, og som kommer til å skape flest lokale arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja: Det er fisken, det er turisme og det er de fornybare ressursene. Hvis vi ikke ønsker å miste flere arbeidsplasser, må vi forvalte dette på en smart og framtidsrettet måte. I EN HVERDAG DER FOLK FLEST opplever større ulikheter seg imellom, der arbeidsmarkedet blir stadig løsere i snippen, og der utryggheten rundt velferdsordningene øker: Hvordan skal folk klare å øke miljøengasjementet når de har mer enn nok med sitt? – Det er jo nettopp da miljøengasjementet burde bli større. Mange mister jobben nettopp på grunn av endringer i energimarkedet. Likevel er det nok ikke mange i Norge som kjenner i april, og deretter på LO-kongressen i mai. For her skal det avgjøres om Lofoten, Vesterålen og Senja igjen skal utredes for oljeutvinning. Og Jensen begynner diplomatisk: LO har hatt en betydelig utvikling mot miljøhensyn de senere årene. Men så mer rett på sak: – Det er vanvittig, en ønskedrøm, en fjern utopi, ja faktisk må vi leve i verdens mest vatterte boble for å tro at framtidas arbeidsplasser fins i oljeindustrien! Man trenger ikke engang være opptatt av klima og miljø for å se dette, sier hun opprørt. Jensen har tidligere sagt at hun er villig til å lenke seg fast dersom det blir stortingsflertall for oljevirksomhet i Lofoten. – Det fins 90 fagrapporter allerede som har utredet verdiene og konsekvensene av petroleumsvirksomhet. Den krystallklare konklusjonen er «nei». Eneste grunnen til at noen vil utrede mer, er at de ikke har fått det svaret de vil ha, hevder Jensen. – Miljøbevegelsen har etter hvert klart å få fagbevegelsen med på tanken om «grønne arbeidsplasser». Hva er egentlig det? – Ingen har det perfekte svaret, men i Norge UFORSTÅELIG: Norge har allerede mistet godt over 50.000 arbeidsplasser i olja. Det framstår som i overkant optimistisk å tro at mer av samme medisin er løsningen for framtidas arbeidsplasser. fbaargang2017 fbseksjonFEL