I Luster kommune badar folk frå morgon til kveld. I alle fall seier besøkstala til Lustrabadet at dei 5151 innbyggjarane har bada til saman 240.000 gonger sidan badet opna i 2012. Badar mellom fjord og fjell FOTO: EIVIND SENNESET TEKST: CAMILLA ØVREBØ ONDR••KOVA | 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 55 fbaargang2017 fbseksjonFEL