I SAMFUNNET / KOMMUNAL GLEDE Om ein ser på fakta, er det kanskje likevel ikkje så merkeleg at det kommunale badet innerst i Sognefjorden har uforklarlege høge besøkstal. Det hypermoderne badet har fire basseng, to utekulpar, ei spektakulær grotte med sittebenk, vatnmassaje og lysshow, to badstover, stupetårn, klatrevegg og sklier. Dei 55.000 årlege gjestene har 2750 kvm å boltre seg på, og badet tilbyr ei rekke aktivitetar, i tillegg til skulesymjing. Badet, som held ope året rundt, har vorte ein attraksjon for feriegjester og innbyggjarar i nabokommunane. Særleg på gråe dagar med ekte vestlandsver, gjev badet Jotunheimen og Jostedalsbreen hard konkurranse. Like populært har det rett nok ikkje alltid vore. Med ein prislapp på over 100 millionar, hadde badet ein trong fødsel. Motstandarene frykta dårlegare kommunale tenester og mobiliserte med underskriftskampanjar. Tilhengarane svara med å henta heimatt kommunestyrerepresentantar på ferie for å sikre fleirtal, fordi vararepresentanten ville stemme nei. Men enden på soga er at her møtes folk i alle aldersgrupper, frå tidleg til seint. Laugarlaget er blant dei ivrigaste. Dei møtest to gonger i veka for å symja 1000 meter, duppa seg i kulde- og varmekulpen og ta ein kopp kaffi. Dei skryt av aukinga i medlemsmassen: – Me har dobla oss på to år, sier ein. – I kilo i alle fall, sier ein anna. Konklusjonen er dei imidlertid enige om: – Det er ikkje plass til fleire i banene no. Då må me symje i sikk-sakk. 1 POPULÆRT: Det kommunale badet dreg folk i alle aldersgrupper – frå langt fleire plassar enn Luster. Både nabokommunar og feriegjester er godt representert blant dei besøkande. SLOGAN: Badet lyser opp mellom dei bratte lustrafjella og gjer sitt for å leva opp til sitt eige slagord: «Lustrabadet – ei oppleving når du er i Sogn». 1 2 2 56 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL