4 3 BABYSYMJING: Folk kjem langvegs frå for å bli med på babysymjinga, og listene er fulle på alle kursa badet tilbyr per i dag. No vurderer dei å utvide med fleire kurs. FAR-SON TID: Anders Stavnsbo og sønnen Nord er blant brukarane. 3 4 LUSTRABADET Lustrabadet er eit kommunalt bad som opna hausten 2012. Det kosta110 millionar kroner og er på 2750 kvm. Det inneheld mellom anna fire ulike basseng, varme- og kuldekulp utandørs, stupetårn, sklie, klatrevegg og badstu. Badet er opent kvar dag og arrangerer også ulike aktivitetar som badedisco og aqua-splash, og du kan leige heile badet til festlege anledningar. | 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 57 fbaargang2017 fbseksjonFEL