62 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 3000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ORGANISASJON Savner almanakken SAVNET AV lommealmanakken for 2017 var stor. At jeg måtte ringe og bestille den, var også uvanlig. Da den først kom, var den minimalisert med 1,5 cm i bredden og 1 cm i høyden. Nå får jeg knapt plass til å notere det vesentligste; som vær og føreforhold, daglige gjøremål og avtalene mine. Almanakken er uvurderlig, selv om jeg nå er pensjonist. Jeg har samlet på mine i over 30 år, og bruker dem som en dagbok. Håper almanakken er kommet for å bli, og at den kommer tilbake i 2016-format. Audhild Eggum UTTALELSE Økonomi viktigst for Høie MED NYE REGLER om momsrefusjon for helseforetakene, viser helseminister Bent Høie og regjeringa at de setter økonomi foran pasientene. Det viktigste blir billig behandling. Fagforbundet Telemark frykter dårligere tilbud til pasientene, og sosial dumping av ansatte. Alle som har vært innlagt på sykehus vet hvor viktig den totale opplevelsen er. Maten må smake, rommene må være rene, og sykehuset må ha god ventilasjon. Kirurgen vet hvor viktig det er med godt renhold. Legene vet hvor viktig det er med dyktige kokker som leverer næringsrik mat. Slike tjenester mener regjeringen nå skal kjøpes av private leverandører. De nye reglene gjør at helseforetakene får refundert merverdiavgiften ved kjøp av varer og tjenester. Slik blir det mer økonomisk attraktivt for sykehusene å kjøpe tjenester fra private aktører, framfor å bruke egne ansatte. Regjeringa har for alvor åpnet for at velferdsprofitører skal få stikke sugerør inn i en hardt presset helseøkonomi, mens ansatte kan miste jobbene sine. Endringene kan få stor betydning for kjøp av støttetjenester som renhold, kantine, økonomi, HR, drift og vaskeri. Det betyr at mange lavlønnsgrupper kan bli satt ut på anbud, Tjenestepensjonen kan bli redusert med mange hundre tusen kroner. De er ikke lenger kollegaer med det øvrige helsepersonellet. De får mindre tilhørighet til sykehuset, og faren for svekkede lønns- og arbeidsvilkår øker. Sykehusene trenger kompetente, faste ansatte som føler de er en del av det store fellesskapet. Renholderne, kantineansatte og de som jobber på vaskeriet er like viktige som legen eller direktøren. Regjeringen bør holde seg for god til å bruke dyktige arbeidsfolk som brikker i et politisk spill om ideologi. Fagforbundet Telemarks fylkesmøte FOTO: EVA LER NILSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL