64 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | UTDANNING Er fagskoleutdanning verdiløs? I LØNNSOPPGJØRET I 2016 kom det på plass en ny stillingsgruppe for fagarbeidere. «Disse får automatisk opprykk når de tar tilleggsutdanning tilsvarende 60 studie- eller fagskolepoeng.» Jeg har tatt en slik tilleggsutdanning og har 60 fagskolepoeng. Men, jeg, og mange med meg, får ikke noe opprykk. Ikke automatisk og ikke om vi maser heller. Og ikke får jeg hjelp av fagforeningen min. Når jeg spør hvorfor, så er svaret at jeg ikke har en videregående utdanning i bunn. Jeg har bare fem års realkompetanse som grunnlag for opptak i forbindelse med min fagskoleutdanning. Noen begrunnelse for denne diskrimineringen får jeg ikke. Det virker nesten som om fagforeningen min synes at det er greit å diskriminere – på tross av at fagskoleloven helt klart likestiller! Allerede i formålsparagrafen (§1) i Fagskoleloven slås det fast at realkompetanse sidestilles med utdanning fra videregående som opptaksgrunnlag til fagskoleutdanninger. I samme paragraf slås det fast at en fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. At en fagskoleutdanning gir fagkompetanse tydeliggjøres ytterligere i §11: «Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.» Det er altså hevet over enhver tvil at man har tilegnet seg faglig kompetanse utover videregående nivå når man har gjennomgått og er uteksaminert i en fagskoleutdanning. Man leser samme pensum, man går gjennom samme undervisning, man skriver samme oppgaver og tar samme eksamen. Men etter oppnådd kompetanse forsvinner likhetene. For eksempel anerkjenner ikke offentlig sektor at man har den kompetansen som eksamensbeviset dokumenterer hvis utdanningen er tatt med utgangspunkt i realkompetanse. De samme myndigheter som forvalter fagskoleloven diskriminerer altså en del av dem som utdannes på grunnlag av denne loven. Og partene i arbeidslivet synes å mene det samme. For de har altså tariffestet en «egen lønnsstige for fagarbeidere» fra august 2017. Men i den tariffen er ikke fagarbeidere med realkompetansegrunnlag å regne som fagarbeidere og får derfor ingenting – for samme fagkompetanse som de andre. Hvorfor er det slik? Er det en glipp i tarifforhandlingene? Eller er det noe som ikke har kommet med i kommentarene? Eller er det slik at alle er like, men noen er likere enn andre? Ifølge stortingsmeldingen er det ca. 30 prosent av fagskolekandidatene som ikke har fagbrev. Det er altså ca. 30 prosent som ikke får økonomisk uttelling for fagskoleutdanningen sin, noe som samme melding peker på og er bekymret for. Kim Pilgaard, fagskolekandidat i psykisk helse E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Det virker nesten som om fagforeningen min synes at det er greit å diskriminere. FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL