66 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | Les mer på fagbladet.no *Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent, og tilleggene skal gjelde allerede fra 1. juli i stedet for 1. august, som opprinnelig ble avtalt. Rammen er den samme som i oppgjøret mellom LO og NHO tidligere i vår. De generelle tilleggene for ansatte uten formell kompetanse og for fagarbeidere er på mellom 6500 kroner og 7000 kroner. For stillinger med krav om høgskoleutdanning varierer tilleggene noe mer, fra 2500 kroner til 16.300 for dem med lengst ansiennitet. Fagarbeidere med godkjent etterutdanning, for eksempel fagskole, rykker automatisk opp i en egen lønnsgruppe med en lønn som ligger ca. 20.000 over fagarbeiderlønn. – Hvis prisstigningen ikke blir høyere enn forventet, får medlemmene en reallønnsøkning. Det var viktig å få til, sier forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord. Dersom prisveksten blir høyere, vil det påvirke kravene før hovedoppgjøret til neste år. I fjor ble det avtalt å sette av 0,9 prosent til lokale forhandlinger som skal gjelde fra 1. august. Et av kravene fra LO var at lønnsveksten i kommunene må være forholdsvis lik og rettferdig mellom ledere og de øvrige ansatte. – Dersom lønnsgapet fortsetter å øke, vil vi selvsagt komme tilbake til det når vi utformer kravene før hovedoppgjøret neste år, sier Nord. MELLOM OSS / AKTUELT KOMMUNEOPPGJØRET FERDIG PÅ REKORDTID Partene i kommuneoppgjøret brukte bare en drøy time på å bli enige om et resultat. GOD STEMNING: Det var god stemning mellom partene i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte. F.v: Mette Nord, LO Kommune, Steffen Handal, UNIO og Tor Arne Gangsø, KS. MINIMUM 9000 TIL ALLE I OSLO *– Dette er en seier for medlemmene våre, sier lederen i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. Ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 2,15 prosent, minimum 9000 kroner. – Det er viktig for oss at det ikke er satt av penger til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer. Resultatet gjør at kronebeløpet som nå er lagt på lønnstabellen er betydelig høyere enn det ellers hadde blitt, sier Roger Dehlin. Det har vært en oversiktlig prosess og et godt forhandlingsklima, og det er tydelig at det ligger andre politiske føringer til grunn med det rødgrønne byrådet. – Vi har merket en stor forskjell etter skiftet, og har flere positive erfaringer på andre områder, sier 1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje. --- 4000 TIL ALLE I SPEKTER HELSE *Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter ble enige om et generelt tillegg på 4000 kroner til ansatte i helseforetakene og ved Lovisenberg sykehus i årets mellomoppgjør. Oppgjøret gir 4000 kroner til alle fra 1. juli. I tillegg til heving av minstelønna, fikk Fagforbundet også endret 20-årstrinnet til 16 år. Alle tillegg er gitt sentralt, og partene er enige om at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger i dette området i år. FOTO: PER FLAKSTAD FORNØYD: Roger Dehlin er fornøyd med oppgjøret for de ansatte i Oslo kommune. FOTO: STEINAR OTTESEN fbaargang2017 fbseksjonFEL