FRAMOVER MOT SEKSTIMERSDAGEN FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET | 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 67 LO-kongressen er et kjempestort politisk verksted, og politikken som utformes her, får konsekvenser for de aller fleste arbeidstakerne i Norge. Hadde det ikke vært for LO og fagbevegelsen, hadde vi ikke hatt lover og avtaler i arbeidslivet som regulerer lønna og arbeidstida vår, feriene og pensjonene våre. Nå er tida inne for å se nærmere på arbeidstidsreformer. Fagforbundet har foreslått at LOkongressen vedtar en plan for å innføre arbeidstidsreformer. Mange stempler forslaget om kortere arbeidsdag som håpløst. Vi mener at ny teknologi, digitalisering og robotisering vil gjøre mange arbeidsplasser overflødige og at vi vil stå overfor et sysselsettingsproblem. Da må vi dele på arbeidet, og sekstimersdagen vil bidra til at flere får jobbe. Kortere arbeidsdag betyr at mange som har tungt arbeid, kan ha hel stilling, klare å gjøre en god jobb og ha en bedre hverdag. Pensjonssystemet er i endring, og mange politikere foreslår høyere pensjonsalder. Kortere arbeidsdag tror vi vil gjøre at flere kan stå i jobb lenger. «Vi må dele på arbeidet, og sekstimersdagen vil bidra til at flere får jobbe.» SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no 1/6 Mellomoppgjøret i FUS-området (privat barnehagekjede) starter. 1–2/6 Miljøkonferanse om hav og fjord, Hotell Terminus, Bergen 8–9/6 Barnehagelærerkonferanse for barnehagelærere og pedagogiske ledere, Scandic Gardermoen. 13/6 Kurs i forsvarlig renhold i sanitæranlegg, badeanlegg og idrettshaller på Quality Hotel Panorama, Trondheim. Målgrupper er renholdere og renholdsledere, byggdriftere, ansatte i skoler, idrettsanlegg og badeanlegg. 13/6 Forhandlingene for Virke HUK-området starter. 13–14/6 Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere, Fagforbundet sentralt. 13–14/6 Ny regjering – ny retning er tema for årets kommunalkonferanse som blir en faglig og politisk mobilisering til stortingsvalget i september. Arrangeres på Gardermoen. 16–18/6 Fagforbundet Ung sommerkonferanse 2017 arrangeres ved Justissektorens kurs og øvingssenter i Stavern. METTE NORD | LEDER I FAGFORBUNDET På de arbeidsplassene som har sekstimersdag, melder ansatte om at de føler seg bedre, fysisk og psykisk. Småbarnsforeldre opplever mindre stress om morgenen, ansatte har fått mer tid til trening og sosialt samvær på fritida. Flere sier det er mer tid til faglig påfyll. Arbeidsgivere ser at sykefraværet går ned. Arbeid til alle har alltid vært arbeiderbevegelsens viktigste krav. I dag har vi også rundt 500.000 mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Sekstimersdagen kan være en løsning for å få flere av disse i arbeid. Og sist, men ikke minst, kortere arbeidsdag setter livskvalitet foran forbruksvekst. Egentlig har vi ikke råd til å la være. fbaargang2017 fbseksjonFEL