72 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | Samboeren min har fast jobb, og vi har ingen barn. Vi er heldige på den måten. Ellers hadde det aldri gått å leve på slike kontrakter og arbeidsvilkår. Tiitta Nieminen er 27 år og jobber på tre ulike nullkontrakter. Hun er utdannet som ungdoms- og fritidsleder, men i Helsingfors i Finland fins det ingen ledige jobber som krever den utdannelsen. Nullkontrakter er tilkallingskontrakter, men uten timetall og dermed ingen garanti for inntekt. Den ansatte kjenner ikke til antall arbeidstimer fra uke til uke eller fra måned til måned. Lønn betales bare for de timene som utføres, og arbeidsgiver kan på den måten unngå sykepenger, feriepenger og minske lønnsutgiftene. INGEN SIKKERHET Veikko Lehtonen, ansvarlig for kollektive for- handlinger i den private helse- og sosialsektoren i JHL, tilsvarende Fagforbundet i Finland, sammenligner framveksten av nullkontrakter med en kreftsvulst. – Arbeidstakernes rettigheter går i oppløsning. Den ansatte må alltid være klar til å gå på jobb. Å gå på nullkontrakter er eksistens uten forutsigbarhet eller sikkerhet. Det påvirker både økonomien og psyken. Disse arbeidstakerne omfattes ikke av de vanlige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. De er ikke garantert å få jobbe et visst antall minimumstimer, og arbeidsløshetstrygd får de ikke uten en karanteneperiode, selv om de har jobbet veldig få timer. Lehtonen antar at det er rundt 100.000 mennesker som lever på nullkontrakter i Finland i dag. – Arbeidstakere kan innkalles på kort varsel, og hvis de skulle takke nei til en jobb, kan det hende de ikke tilbys arbeid i framtida eller at timene blir færre. TRE ULIKE KONTRAKTER Nieminen jobber som personlig assistent for et bemanningsbyrå som selger helsetjenester. Den største kunden er kommunene. – Jeg er fast personlig assistent for tre jenter, og det har jeg vært de siste to og et halvt årene. Men jeg får også andre oppdrag. Dessuten jobber Nieminen for en organisasjon som informerer skoleelever om skadevirkningene av alkohol og tobakk, i tillegg til ekstrajobber på et hjem for handikappede. – De månedene jeg tjener mye, legger jeg til side og lever av de pengene de månedene jeg tjener lite. Men trenger jeg nye briller eller tannlegebehandling, må dette vente til de månedene hvor jeg faktisk har nok inntekt. Med livet på vent Tiitta Nieminen jobber mellom 16 og 160 timer i måneden på nullkontrakter. Den usikre inntekten gjør livet vanskelig å planlegge. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL MELLOM OSS / NULLKONTRAKTER HVA ER NULLKONTRAKT? En arbeidsavtale hvor arbeidsgiver tilbyr kontrakter på arbeid mellom 0 og 40 timer i uken. Arbeidsgiver er ikke forpliktet å tilby noen timer overhodet. Ingen fast lønn. Det betales bare for de timene det jobbes, noe som gir arbeidsgiver mulighet til å omgå sykepenger, feriepenger og dermed minske lønnsutgiftene. fbaargang2017 fbseksjonFEL