| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 75 Bergenseren Heimli var medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg fram til han ble valgt på LO-kongressen torsdag 9. mai. 49-åringen er utdannet rørlegger, og han har solid bakgrunn som tillitsvalgt. I begynnelsen av karrieren var han ungdomstillitsvalgt, og senere omstillingstillitsvalgt og konserntillitsvalgt i Bergen kommune. Han har vært leder i Fagforbundet Hordaland siden 2003 og har sittet i landsstyret til Fagforbundet fra 2005. – Roger Haga Heimli er den beste kandidaten vi kan foreslå til LO-ledelsen og som nestleder. Han har god kompetanse om offentlig sektor. Han er kunnskapsrik og lydhør og har meget god innsikt i tariffspørsmål, uttalte Fagforbundets leder Mette Nord da de lanserte kandidaturet. I årene i toppledelsen i Fagforbundet har Heimli særlig jobbet med tarifforhandlinger, omstilling og internasjonale spørsmål. Han har hatt ansvaret for arbeidet med internasjonale handelsavtaler, blant annet Tisa-avtalen, og saker som skatteunndragelse, svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Makta han får som en del av LO-ledelsen, vil han bruke til å ta opp saker som Fagforbundet er opptatt av. – Ta for eksempel lønnspolitikken. Der er det viktig at vi ser både de med fagbrev, de uten formalkompetanse og de med høyere utdanning. Det er viktig for meg, sier den nyvalgte nestlederen. * Heimli ny nestleder i LO Roger Haga Heimli fra Fagforbundet er ny i LOs toppledelse. TEKST: KNUT A. NYGAARD OG SIMEN AKER GRIMSRUD LO-KONGRESSEN / MELLOM OSS FOTO: JAN LILLEHAMRE KANDIDAT: Fagforbundet fikk Roger Haga Heimli inn som nestleder i LO. « Han er kunnskapsrik og lydhør og har meget god innsikt i tariffspørsmål. METTE NORD, LEDER I FAGFORBUNDET fbaargang2017 fbseksjonFEL