| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ? Ungdommer skal ha sommerjobb i parkvesenet her i kommunen. Arbeidslederen lurer på om de må ha opplæring på hver enkelt maskin. Hva kreves av opplæring? A. K. SVAR: Det er godt noen er opptatt av ungdommenes sikkerhet. Forskriften om arbeidsutførelse stiller mange presise krav om dokumentert sikkerhetsopplæring og hvilket utstyr som kan brukes i hvilken alder. Hvis ungdommene er under 18 år, er det begrenset hvor mange farlige maskiner de kan bruke. I forskriften om organisering, ledelse og medvirkning finner du bestemmelsene om arbeid av barn og ungdom. De skal ikke settes til arbeid som overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne. Videre skal de ikke settes til arbeid som innebærer risiko som de ikke har forutsetninger til å forstå rekkevidden av. Jeg foreslår at dere går gjennom alt utstyret som skal brukes, sjekker det opp mot reglene i forskriften og får på plass nødvendig opplæring. Verneombudet skal ha liste over unge arbeidstakere på jobb og se til at verneutstyr er tilgjengelig og i bruk, og ellers sikre at arbeidsledelsen følger opp de unge på best mulig måte. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Siv-Karin Kjøllmoen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Sommerjobb og risiko ? Hvordan kommer jeg i kontakt med forsikringsselskapet om det skjer noe på reise i utlandet? Jeg har LOfavør reiseforsikring. I. H. SVAR: Uansett hva du trenger hjelp til ved en skade, ulykke eller sykdom i utlandet, så er det bare ett telefonnummer du må notere deg. Ring +47 915 02 300. Der vil du få hjelp hele døgnet. De kan også gi nyttige tips om hva du skal gjøre hvis uhellet er ute. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Melding av reiseskade fbaargang2017 fbseksjonFEL