78 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | OSS | MARKERINGER Stor stas i Sel *Fagforbundet Sel avd. 145 har avholdt årsmøte der vi også hedret våre jubilanter. 14 av våre medlemmer har vært med i forbundet i 25 år, og tre har vært 40 år i LO. 25-årsjubilantene Aashild Aaseng, Ragnhild Iglebæk, Siv Unni Nygård, Bjørn Øihusom, Unni Synslien Ekre og Elsa H. Thoresen, og 40-årsjubilantene Olga Grønn og Oddbjørn Slåen var ikke til stede under markeringen. NINA GRINDSTUEN *Fagforbundet Harstad hadde i desember 2016 en sammenkomst for våre jubileumsmedlemmer. Dette er medlemmer med enten 25 års medlemskap i Fagforbundet eller hele 40 år i LO. Jubileumsmedlemmene fikk foruten et hyggelig samvær med god servering, utmerkelser som nål, diplom og et solidaritetsbevis til Fagforbundets barneby. ROLV H. SAREUSSEN FORAN FRA VENSTRE: Gudmund Nygård, Liv Styrvoll, Rolf Klausen og Britt Lyngfoss. BAK FRA VENSTRE: leder Bjørnar Ertsås Olsen i Fagforbundet Harstad, Eva Petrine Kammy Bornø, Laila Anita Evensen Pedersen, Magnus Ivar Mathisen, Hilde Merethe Hårvik, Heidi Bertheussen og fylkesleder i Troms, Berit Rustad. HEDERSGJESTER I HARSTAD BAK FRA VENSTRE: Ada Lorentzen, Marit Haugen Bergsrønning, Bjørg Skjølberg, Britt Ingeborg Hansen, Jorunn S. Haugen, Harald Garberg, Sølvi Lundquist, Marit Børset, Astrid Sølberg, Annbjørg Sande, Gor Østensvig, Arnfinn Gunnesmo. FORAN FRA VENSTRE: Eli Oddrun Presthus, Bente Fagerli, Arnhild Vaula Reberg og fylkesnestleder Gunn Elin Flakne. MERKEFEST I MELDAL *Også Fagforbundet Meldal hedret sine jubilanter på årsmøtet i januar. Vi deler ut jubileumsmerker til medlemmer med 25 år i forbundet og 40 år i LO. Totalt hadde vi fire som skulle ha 40-årsmerke og 21 som skulle ha 25-årsmerke. Ikke alle kunne møte, men et flott knippe medlemmer stilte opp på utdelingen denne kvelden. BENTE FAGERLI JUBILANTER: Fra venstre: leder Hege Braathen, 25-årsjubilantene Heidi Olsen, Bodil Randby, Bjørg Dahl Johansen, Randi Haugan og May Wenche Tjellhaug, 40-årsjubilantene Marit Isnes Thorsberg, Mary Klausen, Astrid Jensen og Torfinn Hillestad og nestleder Tone Bjørnstad. HEDER OG ÆRE I BAMBLE *I slutten av januar hadde Fagforbundet Bamble årsmøte på Halen Gård. Den kvelden hedret vi våre medlemmer med 25 års medlemskap i Fagforbundet og medlemmer med 40 års medlemskap i LO. I år var det 20 medlemmer med 25 års medlemskap, og fem av dem var til stede og mottok merke. Det var 15 medlemmer med 40 års medlemskap, og fire av dem var til stede. TONE BJØRNSTAD FRA VENSTRE: Ingrid Raasholm fra Fagforbundet Oppland, jubilantene Otto Josten, Aud Grethe Haugen, Unni Pladsen Fosshaugen, Gerd Vårhus, Anne Cathrine Steineide, Erna Oline Vang, Ragnhild H. Rosten, Anna Ragnhild Skreden Lien, Marit Grønn (40-årsnål) og pensjonistrepresentant Kjell Arne Madsen. fbaargang2017 fbseksjonFEL