80 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | KRYSSORD / NR. 5 Tabu Sår Feire Busk Skynde Nedbør Fokk Angi Berømmelse Bor Gutte navn Labbe Gutte navn Koste Kongsemne Pike navn Mørkne Gråte Uorden Pike navn Eventyr Frukt Epoke Gutte navn Posisjon Labb Rapportere Skred Doven Utbedre Land Flyselskap Klister Tomt Bivåne Moderne Naske Bråk Konflikt Engelsk by Delt Tau Mot Ordstyrer Land Kjerr Pike navn Pike navn Terge Gnom Bitter Krem Nydelig Gutte navn Belegg Rom Avta Enhet Tynn Bønnfalle Ikke Nynorsk pron. Utsikt Tekke Pine Flatemål Månefase Vekt fork. Artikkel Drikk Hunndyr Grinda Jod Hermod © 571 12-2016 K O P P D E K N I N G B L O Å S E AR N E S O P P S E S O N G E N S P E L I N I E S E M G E M Å R H A L D I S T T E L S B E L T E B I L K A I A L E E T L E I RE A K KU L L T I L T A G E N D E K AO R T A E R T E A N M E L D E R M E I S R A E V N E R R O M M E K V A L M MÅ L E R O L G A S A S E BI D A R V E N ÆR E R S E L T E RS E G E N Y R R E I S E N D E T ÆR E L E K VINNERE AV KRYSSORD NR. 8 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? ELDBJØRG HØLLAND 2150 ÅRNES ANNA LYSETH 3570 ÅL TOR INGE MØLMANN 7374 RØROS Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd. Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 15. juni! Merk konvolutten med «kryssord nr. 5» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Løsningsordet kan også sendes til tips@fagbladet.no SEND INN DITT SVAR fbaargang2017 fbseksjonFEL