| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 83 Vi slår hardt, og det blir mange slag som gjør vondt. fbaargang2017 fbseksjonFEL