2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 70 4| 2| 021071 |6 | 6 Løsarbeideren 10 Den arbeidsløse 14 Tall om ulikhet 18 Gjeldsslaven 21 Seks av ti syns lønnsforskjellene er for store 22 Skoletaperen 26 Forskere: Slik påvirker forskjellene oss 28 Ungdomsarbeideren 32 Velgerne er bekymret for økt ulikhet 34 Folk mener Ap er best til å utjevne forskjeller 36 Duell: Kristin Clemet og Linn Herning 38 Privatiseringsofferet 41 Hva sier Siv og Erna? 44 Fotballtreneren 48 Millionærarvingen 52 Den innsatte 56 KRONIKK: Foreldre bidrar til utenforskap 60 Den alternative 64 Kommentar: Tydelig forskjell om forskjeller i partiprogrammene 66 Her er vinnerne i skrivekonkurransen 73 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 82 ETTER JOBB: Tom Skabelund-Johansen FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. 34 56 66 41 MEST TRO PÅ JONAS Nesten hver tredje velger tror Arbeiderpartiet er best egnet til å utjevne forskjeller mellom folk. Bare ti prosent mener Høyre er best egnet. FOTO: STUDIO VEST AS Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no UTENFORSKAP Forskjeller handler også om å være innenfor eller utenfor det norske samfunnet, mener Amal Aden. GRATULERER Vi fikk inn mange bidrag fra medlemmer som har skrevet om forskjeller blant folk. Her kan du lese vinnerbidragene. FOTO: COLOURBOX INNHOLD ISSN 2464-4269 HVA SIER SIV OG ERNA? FOTO: LEIF MARTIN KIRKNES fbaargang2017 fbseksjonFEL