– Du lever i en boble. Det går ut over nervene. Du får ikke sove. Det tar fra deg alle muligheter som menneske. Du lever på en vulkan. Jeg kan ikke beskrive det på en annen måte. Den konstante uforutsigbarheten om arbeidstid og hva hun fikk å leve av endte med høyt blodtrykk, stressrelatert astma og til slutt sykehusinnleggelse sommeren 2015. Nav foreslo 50 prosent uførhet, men Heidi nektet. Hun ville og måtte jobbe for å fylle praksiskravet. Etter å ha insistert på en fast prosentstilling, fikk hun endelig en 17 prosents stilling på B-sykehuset, drevet av Bergen kommune. Stillingsprosenten ble etter hvert jekket opp til 25 prosent, og da arbeidsmiljøloven ble endret slik at deltidsansatte som hadde noe avtalt arbeidstid i bunn, fikk rett til mer fast jobb, kom endelig vendepunktet. – Gud, tenkte Johansen, endelig skjer det noe. Med hjelp fra Fagforbundet i Bergen fikk hun 70 prosent fast stilling i desember i fjor. Turnusen innebar lite helgefri. Men det var ta det eller la være. – Jeg var i himmelen, men torde ikke ta av før jeg så det på lønninga. Da visste jeg at jeg kunne betale regningene mine. SKIFTET POLITISK SYN På veien gjennom en skjærsild av et arbeidsliv har forholdet til hennes gamle parti kjølnet. Hun har fått mer sans for partiet lengst ut på venstrefløyen. 60-åringen er bekymret for framtida til barn og barnebarn. For hva de skal leve av, om de får arbeid. Om velferdssamfunnet vil rakne. Hun mener noe av svaret ligger i innvandringspolitikken, slik Sylvi Listhaug formulerer den. At vi må ta i mot dem som er politisk forfulgt, men at det må stilles krav. De fleste innvandrere ønsker også det, tror Johansen. – Jeg vet ikke hva jeg vil stemme til høsten, men Bjørnar Moxnes i Rødt ivaretar arbeidsfolk. For meg er arbeid, ei lønn å leve av, pensjon og ikke minst faste stillinger aller viktigst. BRA MED FAGFORENINGER Det fine ved Norge, syns Heidi Johansen, er god velferd, og at alle må bidra og betale skatt. Det er også bra at mange er fagorganisert. Det gjør det lettere å kjempe gjennom forbedringer. For egen del uroer hun seg over pensjoner som reduseres og frykter en alderdom som enslig og hjelpetrengende. – I dag skal du jo bo hjemme. Hvis hjemmesjukepleien har vært hos deg om morgenen, så får du ikke gått på do før de kommer igjen langt utpå dagen. Jeg tenker jo på disse tingene, sier hun stille. Men før det drømmer hun om å reise til en varm plass sammen med barn og barnebarn, noe hun aldri har gjort før. * GOD TONE: Heidi Johansen er godt likt av beboerne på B-sykehuset. Her i prat med Svein Olav Soldal. #forskjellpåfolk | valg 2017 8 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | 7 KJAPPE De rikeste bør betale med skatt? Enig, jeg synes virkelig de kan det. Vi bør pumpe opp mest mulig olje før det er for seint? Enig, det trengs arbeidsplasser i Lofoten. Det er på tide med regjeringsskifte? Enig. Det må bli dyrere å fly? Enig, hvis man tenker på miljø. Kommuner bør slås sammen med tvang? Uenig. Kommersielle aktører bør ikke få drive velferdstjenester? Enig. Det er for lett å få trygd i Norge? Både og. De som trenger må få, men vi må også ha flere i arbeid. fbaargang2017 fbseksjonFEL