| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 11 FRODE ULLTANG Alder: 37 år Bor: Stavanger Familie: Gift, to døtre. Yrke: Arbeidsløs. Med i prosjektet «Menn i helse». SMÅBARNSPAPPA: Et lyspunkt med å være arbeidsløs, er at Frode Ulltang får mer tid med datteren. fbaargang2017 fbseksjonFEL