14 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | #forskjellpåfolk / valg 2017 U likhet er et viktig tema i valgkampen. Statsminister Erna Solberg åpnet Høyres valgkamp med å si at regjeringen vil forebygge ulikhet, fattigdom og utenforskap. SVs Audun Lysbakken syns det var frekt og sa at regjeringen gjennom fire år systematisk har prioriterert dem som har mest. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa regjeringens politikk har «økt forskjellene mellom fattig og rik, mellom by og land og mellom folk i trygg og utrygg jobb». Faktum er at Norge er et av landene i verden med aller minst forskjeller. Men det betyr ikke at det ikke er forskjell på folk også her, for eksempel helse og utdanning. Inntektsforskjellene i Norge øker mye raskere enn i mange land. Inntektsforskjellene økte over dobbelt så mye som snittet i OECD-landene i perioden 1986–2014. Vårt samfunn er likevel preget av små forskjeller mellom folk. Sterke fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner og kollektive lønnsforhandlinger mellom partene i arbeidslivet er hovedårsaken til de små inntektsforskjellene. Velferdsordningene er for alle og er med på å utjevne forskjellene. Vi tar for oss noen av forskjellene i Norge, og dokumenterer dem med tall. TEKST: YNGVIL MORTENSEN GRAFIKK: VIDAR ERIKSEN Jobb betyr enormt mye for familienes økonomi. Andelen fattige er svært høy i arbeidsløse familier, og den har økt mye. Hele 40 prosent av familier der ingen har jobb, levde under fattigdomsgrensa i perioden 2012–14. OVER 40 PROSENT AV ARBEIDSLØSE FAMILIER UNDER FATTIGDOMSGRENSA OM ULIKHET TALL 2012–14 40,3 % 1997–99 34,1 % 1997–99 22,4 % 2012–14 35,7 ... én i familien har jobb minst ett år ... ingen i familien har jobb Så mange prosent lever under den norske fattigdomsgrensa når ... KR 8 milliarder 840 millioner 250 millioner 80 millioner 8 millioner KR Formue Det er store forskjeller på folks helse, økonomi og utdanning. Her er tallene. fbaargang2017 fbseksjonFEL