| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 15 Nesten 98.200 barn under 18 år levde i fattige familier i 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er så mye som ti prosent av alle barn i denne aldersgruppa. Fattig i Norge betyr at familien har en inntekt som er under 60 prosent av inntekten de fleste har i Norge, den såkalte medianinntekten. Familien må ha en så lav inntekt over tre år for å regnes som fattig. Det er blitt flere fattige barn sammenlignet med for få år siden. Noen nordmenn er ekstremt rike, viser formuesrapporten fra de internasjonale eiendomskonsulentene i Knight Frank. Er du på den toppen, er det sannsynlig at du blir der. I Norge er det nemlig slik at er du født rik, så forblir du rik. Det er stort sett de samme blant oss som er rike år etter år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). De ti prosent rikeste eide halvparten av all formue i Norge, anslo samfunnsøkonomen Thomas Piketty for perioden 2009–2014. SSB mener dette er et for lavt anslag – at de rikeste egentlig eier en enda større andel av formuen. Det er blant annet fordi ligningsverdien av eiendom er langt lavere enn markedsverdien. OVER 1000 NORDMENN HAR FORMUE PÅ OVER 250 MILLIONER NESTEN 100.000 FATTIGE BARN I NORGE Nordmenn regnes som fattige hvis de tjener under 60 prosent av inntekten de fleste i Norge har, den såkalte medianinntekten. I 2015 var 282.600 nordmenn å regne som fattige. Det er over 60.000 flere enn i 2010. 280.600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 69.963 74.273 84.309 98.187 NORDMENN UNDER FATTIGDOMSGRENSA 10 124 1050 2910 107.100 Antall personer fbaargang2017 fbseksjonFEL