16 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | #forskjellpåfolk / valg 2017 INNTEKTENE ER UJEVNT FORDELT, OG FORSKJELLENE ØKER 2011 0,24 ULIKHET I NORGE 2011–2015 0,24 0,24 0,25 0,26 2012 2013 2014 2015 Ulikhet i inntekt målt med Gini-koeffisienten. Er den på 0, betyr det at inntektene er helt likt fordelt mellom folk. Er den på 1, betyr det at én person får all inntekt. Inntektsforskjellene mellom oss øker. Fra Høyre-Frp-regjeringen tok over i 2013 og til 2015 økte ulikheten med nesten ti prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene. Skattereformen i 1992 førte blant annet til at flere inntekter ble skattepliktige. Dessuten ble den høyeste marginalskattesatsen redusert til rundt 50 prosent, mens den var helt oppe i 79,5 prosent på 1960-tallet, opplyser forsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå (SSB). Beskatningen av kapitalinntektene ble endret fra å bli beskattet likt med lønnsinntektene til å få en fast skattesats på 28 prosent. – Denne endringen begunstiget de rikeste og bidro til den store økningen i toppinntektsandelene og økt ulikhet på 1990-tallet, uttaler Aaberge. I 2005 ble det innført utbytteskatt, og mange tok ut store utbytter da den nye skatten ble varslet. Dette bidro til at ulikheten økte dramatisk fra 2004 til 2005, før den falt igjen året etter. Reduksjonen av selskapsskatt og økningen i skatt på aksjeutbytte i 2016 gjorde at mange bedriftseiere tok ekstra store utbytter i 2015. Dette bidro til økningen i inntektsulikhet fra 2014 til 2015. Skattereformene de siste 15 årene gjør at vi ikke kan trekke klare konklusjoner om hvilken periode ulikheten har økt mest og minst når vi baserer oss på den tradisjonelle inntektsstatistikken til SSB. 1 Oslo 2 Rogaland 3 Akershus 4 Aust-Agder 5 Buskerud 6 Hordaland 7 Vestfold 8 Vest-Agder 9 Telemark 10 Østfold 11 Sør-Trøndelag 12 Møre og Romsdal 13 Troms 14 Hedmark 15 Oppland 16 Finnmark 17 Nordland 18 Sogn og Fjordane 19 Nord-Trøndelag SE HVOR DET ER STØRST INNTEKTSFORSKJELLER Oslo er fylket med størst ulikhet. Minst er det i Nord-Trøndelag. Ulikheten i inntekt er målt med Gini-koeffisienten. fbaargang2017 fbseksjonFEL