PÅ SPØRSMÅLET om nordmenn stoler på andre mennesker, svarer 65 prosent ja. I land med store økonomiske og sosiale forskjeller er denne prosenten ned mot null. Ifølge Norsk Monitor, en stor spørreundersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger og verdier, syns 56 prosent at lønnsforskjellene er for store. Bare 5 prosent mener de er for små. – Dette viser at likhetstanken står veldig sterkt hos nordmenn, sier Bjørnstad. Internasjonale undersøkelser viser også at Norge scorer høyt på likhet. VEKSTEN DELES PÅ MANGE – Gjennom sentrale tariffavtaler og lønnsforhandlinger sørger vi for at ikke noen få stikker av med store lønnstillegg, mens det blir lite igjen til andre, sier han. Den såkalte frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri forhandler først og legger premissene for andres lønnsoppgjør, mener han bidrar til at partene i arbeidslivet selv tar ansvar for den norske konkurranseevnen. – Men det er myndighetene som må sørge for at arbeidsledigheten ikke stiger, blant annet gjennom statsbudsjettene. Og hvis finanspolitikken ikke klarer å holde ledigheten nede, vil også oppslutningen om frontfagsmodellen bli svekket, sier Bjørnstad. ØKER ULIKHETENE Helt siden 1970-tallet har kapitalinntektene økt, samtidig som investeringene i norsk næringsliv har falt. – Derfor mener jeg det er feilslått politikk å redusere skattene på kapitalinntektene som et virkemiddel for å skape nye arbeidsplasser. – Derimot er en slik politikk effektiv for å øke ulikheter ved å gjøre de rike rikere og arbeidstakerne fattigere, sier LOs sjeføkonom. n Seks av ti syns lønnsforskjellene er for store – Likhet er en grunnleggende verdi for det norske folk, mener sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad. TEKST: PER FLAKSTAD FOTO: TRI NGUYEN DINH | 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 21 #forskjellpåfolk | valg 2017 SMÅ FORSKJELLER: Likhetstanken står veldig sterkt hos nordmenn, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. fbaargang2017 fbseksjonFEL