| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 25 – BULLSHIT Dale har fått studiekompetanse og målet er å bli barnehagelærer. Livet er i ferd med å komme på rett kjøl. Men han har ikke glemt skammen over å være arbeidsløs, følelsen av sitte igjen på gutterommet når alle andre får seg en utdannelse, å måtte snu på hver krone og å bli sett ned på. – De som sier at Norge er et likhetssamfunn med like muligheter for alle, det er de folka som har kommet seg greit gjennom systemet. Det er ikke det Norge jeg kjenner. Hvis du påstår at i Norge er vi alle like og har samme muligheter, så har du ikke hatt noe særlig motgang. Jeg skjønner ikke at det går an å si noe sånt. Det er bare bullshit. * 7 KJAPPE De rikeste bør betale mer skatt? Enig. Vi bør pumpe opp mer av oljen før det er for seint? Uenig. Det er på tide med regjeringsskifte? Enig. Det må bli dyrere å fly? Enig. Kommuner bør slås sammen med tvang? Uenig. Kommersielle aktører bør ikke få drive velferdstjenester? Enig. Det er for lett å få trygd i Norge? Uenig. fbaargang2017 fbseksjonFEL