det var ikke så mange som benyttet seg av tilbudet. Nå anslår Emeci at over halvparten av ungdommene har minoritetsbakgrunn, og jenteandelen som tidligere var svært lav, har økt mye. For Emeci er det viktig å være der for ungdommene «sine». Motivere dem og hjelpe dem. Hverdagen hans innebærer også å hjelpe til med jobbsøknader, vise dem andre som har fått det til når ting ser mørkt ut. – Jeg vil ikke være stigmatiserende, men en del av ungdommene her har en del bagasje. Det gjør utgangspunktet deres vanskeligere. Noen har også foreldre med problemer, og da mister de rollemodellene sine. Og jeg er redd for at de skal miste håpet. Da melder de seg ut av samfunnet. Da må jeg vise dem gode eksempler på folk som har fått det til, sier han. * | 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 31 7 KJAPPE De rikeste bør betale mer skatt? Enig. Vi bør pumpe opp mer av oljen før det er for seint? Uenig. Det er på tide med regjeringsskifte? Enig. Det må bli dyrere å fly? Enig. Kommuner bør slås sammen med tvang? Uenig. Kommersielle aktører bør ikke få drive velferdstjenester? Enig. Det er for lett å få trygd i Norge? Uenig. fbaargang2017 fbseksjonFEL