Jan Rustad og Andreas Lauvstad, kommunikasjonsrådgivere i Oslo Sporveier, er opptatt av temaet som debatteres heftig før høstens valg: Økte ulikheter. – Vi må være landets mest egalitære arbeidsplass. Vi frakter alle. På trikken må du finne deg i å stå trangt enten du er rik eller fattig, sier Jan Rustad. – For meg er økende økonomiske forskjeller den viktigste saken i årets valg, sier Lauvstad, som understreker at de uttaler seg som privatpersoner. – Jeg er bekymret for utviklingen. At vi har stor grad av likhet i Norge har vært med på å skape et stabilt samfunn. Nå ser vi mye uro ellers i verden, og det skyldes at det er store økonomiske forskjeller mellom folk, sier Lauvstad, som har 17 år bak seg som trikk- og t-banefører. INTEGRERING OG ØKTE FORSKJELLER Lauvstad er ikke alene om å bekymre seg for utviklingen. Ifølge en undersøkelse Opinion har utført for LO Media, trekker nesten to av fem fram integrering og økte forskjeller som et tema de er mest bekymret for i framtida. I undersøkelsen har et utvalg av Norges befolkning kunnet velge inntil tre forhold som bekymrer dem mest. 38 prosent trekker fram integrering, mens 36 prosent trekker fram økte forskjeller. Arbeidsløshet (29 prosent), usikre pensjonsutsikter (26 prosent) og klimautfordringer (24 prosent) kommer på de neste plassene. FRYKTER Å FØLGE USA Andreas Lauvstad håper på et regjeringsskifte, og mener partiene på venstresiden fører en politikk som vil minske forskjellene. – Hvis Norge går i retning USA, vil det være en bekymringsfull utvikling. Jeg syns vi har en lei tendens til å dilte etter USA, sier trikkeføreren. Kollega Jan Rustad er ikke sikker på om ting vil bli så mye bedre med et regjeringsskifte. – Jeg har ikke så stor tiltro til politikere, men jeg skal stemme ved valget. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har sagt at han mener stortingspolitikere tjener for godt, og det er fornuftig. Kanskje jeg høres gammel og kynisk ut, sier Rustad. Han trekker fram boligmarkedet som sin største bekymring. – Jeg syns synd på dagens unge som ikke har råd til å kjøpe seg bolig her i Oslo-området. Boligprisene har vokst helt vilt i mange år, sier Rustad. ER UROLIGE Teknologi og globalisering bekymrer folk minst, mens fem prosent ikke er Velgerne er bekymret for økt ulikhet Ved siden av integrering, er økte forskjeller det som opptar norske velgere mest. – Jeg frykter at vi skal gå i retning USA, sier Andreas Lauvstad. TEKST: HELGE RØNNING BIRKELUND OG SIMEN AKER GRIMSRUD ULIKHET: Jan Rustad (t.h.) og Andreas Lauvstad tar gjerne del i debatten om økte ulikheter. #forskjellpåfolk | valg 2017 32 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL