bekymret for framtida eller svarer vet ikke. Mens 63,6 prosent av Ap-velgerne er bekymret for økte forskjeller, svarer bare 13,9 prosent av Høyres velgere og 11,14 prosent av Frps velgere det samme. Frykten for økte forskjeller er størst hos velgere som vil stemme på partiet Rødt. Leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, mener undersøkelsen bekrefter at folk i Norge er bekymret for økende økonomiske forskjeller. – Norge er fremdeles et av verdens likeste land, men forskjellene øker raskere her enn i mange andre land. Fortsetter vi den samme trenden, vil vi innen 13 år ha like store forskjeller som i dagens Frankrike, sier hun. – Det er to ting som skjer samtidig. De på toppen får en stadig større andel av kaka, og de på bunn får stadig mindre. De ti prosent med lavest lønn har ikke hatt reallønnsvekst siden 2008, og i tillegg har vi en stadig større gruppe som ikke får plass i arbeidsmarkedet i det hele tatt, legger hun til. – Økte forskjeller rammer ikke bare | 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 33 Av følgende forhold eller utviklingstrekk i det norske samfunnet, hvilke 3 bekymrer du deg mest over? Integreringsproblematikk 38 % Økte forskjeller 36 % Arbeidsløshet 29 % Usikre pensjonsutsikter 26 % Klimautfordringene 24 % Privatisering/konkurranseutsetting 21 % Høye boligpriser 18 % Barnefattigdom 17 % Arbeidsinnvandring 16 % Sentralisering 15 % Frafall i skolen 14 % Globalisering 5 % Teknologi 2 % Ikke bekymret for noe av dette 2 % Ikke sikker/vet ikke 3 % fbaargang2017 fbseksjonFEL