de fattigste. Det rammer oss alle. Samfunn med større forskjeller har mindre tillit, mindre samhold, mer sosial uro og mer kriminalitet. I tillegg ser vi i mange land at opplevelsen av utenforskap gir grunnlag for en hardere og mer splittende politisk debatt, mener Gerhardsen. ØKENDE ULIKHET En rapport fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fastslår at ulikheten øker i Norge. – Det er en tendens til økende ulikhet i Norge, ja, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til Klassekampen. Gruppene med høy inntekt drar fra, ifølge rapporten. – Fordelingen av verdiskapningen er et av de aller mest politiske spørsmålene vi står overfor. Hva som er rett fordeling fra en økonoms ståsted, er ikke gitt, men jeg tror det er riktig å si at de nordiske samfunnene, med små forskjeller og blandingsøkonomi, er blant de mest velfungerende samfunnene i verden, svarer Dørum på Klassekampens spørsmål om det er grunn til å være urolig. * De på toppen får en stadig større andel av kaka, og de på bunn får stadig mindre. MARTE GERHARDSEN, TANKESMIEN AGENDA FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD #forskjellpåfolk | valg 2017 MENINGSMÅLING: 34 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | Når velgerne blir spurt om hvilket parti de mener er best egnet til å utjevne forskjeller, svarer nesten hver tredje velger Arbeiderpartiet. Det kommer fram i en spørreundersøkelse Opinion har gjort for LO Media blant et representativt utvalg av velgermassen. REGJERINGSSKIFTE De seks partiene i sentrum-venstre (Ap, SV, Sp, KrF, MDG og Rødt) har ifølge undersøkelsen tillit fra halvparten av velgerne på spørsmålet om hvem som er best egnet til å utjevne forskjeller. Til sammenligning mener bare 16 prosent at den sittende regjeringen er best egnet. – Dersom valgkampen handler om økonomiske forskjeller, kan det ligge til rette for regjeringsskifte, mener leder for Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen. – Det er viktig at partiene klarer å synligjøre at det er store politiske forskjeller på dette området. Statsminister Erna Solberg har uttalt at økende økonomiske forskjeller ikke er et problem i Norge. Denne undersøkelsen viser at hun er på kollisjonskurs med velgerne i dette spørsmålet, sier Gerhardsen. ALDERSFORSKJELLER 27 prosent av velgerne mener Arbeiderpartiet i størst grad er best egnet til å utjevne forskjeller. Partiet får høyest score i aldersgruppen 30–39 år, (32,1 prosent), og minst i aldersgruppen 18–29 år (21,7 prosent). Ti prosent mener Høyre er best egnet. Jo eldre velgerne blir, jo Folk mener Ap er best til å utjevne forskjeller Hvis spørsmål om økonomiske forskjeller blir avgjørende i valgkampen, blir det regjeringsskifte. TEKST: HELGE RØNNING BIRKELUND fbaargang2017 fbseksjonFEL