| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 35 større tro har de på Erna Solbergs regjeringsparti. I den yngste aldersgruppen sier kun 6,4 prosent at Høyre er det beste partiet til å utjevne forskjeller. Miljøpartiet De Grønne har minst troverdighet av alle på dette området, med fattige én prosent. – FOLK FRYKTER UTVIKLINGEN Ap-leder Jonas Gahr Støre mener folk i Norge ønsker et samfunn med små forskjeller, høy tillit og like muligheter. – I Norge har vi lenge klart å holde forskjellene små. Men nå ser folk at utviklingen går i feil retning, sier han. – At flere kommer i jobb, at vi har ryddige forhold i arbeidslivet og gode velferdsordninger, er det viktigste for å bekjempe de økende ulikhetene. Men skattepolitikken teller også. Arbeiderpartiet er imot en utvikling der de største skattekuttene går til de som har mest fra før, legger han til. – Høyre og Frp har gjennom fire år gitt store skattekutt til dem med mest fra før. Folk med normale inntekter har merket seg hvem som har tjent på denne politikken, og at det blir mindre penger igjen til skole, helse og trygg eldreomsorg, poengterer Gahr Støre. MINST TRO PÅ FRP Bare 6 prosent av velgerne mener Frp er best egnet til å utjevne forskjeller. Partiet ser også ut til å ha et kvinneproblem: Bare 2,6 prosent av de kvinnelige velgerne mener Frp har størst troverdighet i dette spørsmålet. Frps arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, mener likevel at de er det eneste partiet med en realistisk og praktisk politikk for å unngå økte forskjeller i samfunnet. – Begrenser vi innvandringen, spesielt fra ikke-vestlige land, er problemet med økte forskjeller langt på vei løst. For hadde det ikke vært for innvandringen, ville det ikke blitt flere som levde under fattigdomsgrensen i Norge, men færre. BLANT FAGORGANISERTE Spørreundersøkelsen viser hvordan svarene fordeler seg avhengig av hvilken arbeidstakerorganisasjon de spurte er medlemmer i. Blant medlemmene i LO, har Ap desidert størst oppslutning. Og tilsvarende minst hos Akademikerne. 35,2 prosent av LO-medlemmene som er spurt, mener Ap har størst troverdighet i forhold til å utjevne forskjeller. Blant Akademikerne er det samme resultatet 24,7 prosent. Høyre har på sin side størst oppslutning blant YS-medlemmene i så måte – henholdsvis 11 og 12,9 prosent. SV har sin beste score blant Unios medlemmer, med hele 12,1 prosent. Mens 13,7 prosent av de som er med-lemmer av Akademikerne mener Rødt er best egnet til å utjevne forskjeller. n Hvilket parti mener du er best egnet til å utjevne forskjeller i det norske samfunnet? ARBEIDERPARTIET 27 % HØYRE 10 % SOSIALISTISK VENSTREPARTI 8 % SENTERPARTIET 6 % FREMSKRITTSPARTIET 6 % RØDT 5 % KRISTELIG FOLKEPARTI 4 % VENSTRE 3 % MDG 1 % INGEN AV DISSE 2 % INGEN FORSKJELL PÅ PARTIENE 9 % IKKE SIKKER/VET IKKE 19 % Antall intervjuede: 1005 FOTO: MARTIN GUTTORMSEN SLØRDAL fbaargang2017 fbseksjonFEL