Blankbonede gulv, rene flater og nypussede speil. Renholdet var den delen av Forsvarsbygg som Forsvaret var mest fornøyd med. – Det visste vi jo godt, vi fikk gode tilbakemeldinger hele tida, forteller Inger Synnøve. Og det viste brukerundersøkelsene. Men slik er det ikke lenger. Hæren klager over at renholdet har blitt svært mye dårligere etter at det ble privatisert. Inger Synnøve hadde jobbet som renholder med Forsvarsbygg som arbeidsgiver siden 1999. Nå er arbeidsgiveren ISS, et av verdens største serviceselskap med en halv million ansatte i mer enn 50 land og en omsetning på 80 milliarder kroner. Inger Synnøve er lokalpolitiker, nestleder i Øyer Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant og medlem av planutvalget i den Ap-styrte kommunen i Gudbrandsdalen. – Jeg meldte meg inn i 2013 – da Høyre og FrP tok over regjeringskontorene. Jeg skjønte at denne regjeringa ikke var bra for arbeidsfolk. Og det fikk jeg jo rett i, erklærer hun. RETTIGHETER FORSVANT I mars i år satt Inger Synnøve Bratt på tilhørerbenken i Oslo tingrett sammen med ektemannen Bjørn. Mye står på spill for henne og et sekstitalls kolleger med et langt arbeidsliv bak seg i Forsvarets tjeneste. Det handler om rettigheter de delte med andre statsansatte, men som forsvant da den blåblå regjeringen fant ut at det ville lønne seg å privatisere renholdet i Forsvaret. Som tjenestemenn i Forsvarsbygg var renholderne omfattet av førtidspensjonsordninger. De hadde en særaldersgrense på 65 år, og de kunne gå av med avtalefestet pensjon (AFP) ved 62 år. Da arbeidsplassen ble privatisert, ble ansatte over 55 år spesielt hardt rammet. De mistet retten til AFP, og var for gamle til å rekke å tjene opp rettigheter i en privat AFP-ordning. Renholdernes krav er at særaldersgrensen på 65 år skal gjelde også i ISS, og at de skal få med seg AFP-rettighetene fra staten inn i ISS. Dessuten krever de å få med seg stillingsvernet og oppsigelsesfristene fra Forsvarsbygg, samt rettigheter som gjelder arbeidstid og smusstillegg. Renholderne tapte første runde i rettsapparatet. I disse dager er saken oppe til ny behandlet i Borgarting lagmannsrett. Igjen med renholdere på tilhørerbenken. MANGLET ETT ÅR Det var første arbeidsdagen etter sommerferien i 2014 Inger Synnøve fikk høre om regjeringens planer for renholdet i Forsvaret. Siden sto de dårlige nyhetene i kø. Det hardeste slaget var å tape retten til offentlig AFP. Inger Synnøve er en av dem som er for gammel til å rekke å opparbeide seg nye AFP-rettigheter i ISS før pensjonsalder. Etter press fra fagbevegelsen gikk regjeringen med på å frede dem over 60 år. De fikk bli i Forsvaret. Inger Synnøve manglet ett år på å være gammel nok. Det koster henne dyrt. Ifølge NTLs regnestykke ville hun hatt cirka en million kroner mer i samlede pensjonsinntekter livet ut dersom hun hadde fått bli i sin gamle jobb fram til særaldersgrensen på 65 år. Tapet er på rundt 800.000 om hun hadde gått av med AFP ved 62 år. Inger Synnøve har en kronisk sykdom og er usikker på hvor lenge helsa holder. Men uten rett til privat AFP og med forholdsvis lav opptjening i Folketrygden, kan hun tidligst pensjonere seg som 65-åring. I 2022. – Noen ganger blir jeg fryktelig Privatiseringsofferet Jeg skjønte at denne regjeringa ikke var bra for arbeidsfolk. #forskjellpåfolk | valg 2017 Privatisering har sin pris. Den skal renholder Inger Synnøve Bratt være med og betale resten av livet. TEKST: MAY BERG FOTO: OLE PALMSTRØM 38 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL