PENSJONSTAPER: Inger Synnøve Bratt har jobbet som renholder med Forsvarsbygg som arbeidsgiver siden 1999. Nå heter arbeidsgiveren ISS. Og pensjonsalderen er flyttet fem år ut i tid. | 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 39 INGER SYNNØVE BRATT Alder: 60 år. Bor: Øyer i Gudbrandsdalen Familie: Mann, to sønner, to barnebarn. Utdanning: Fagbrev i renhold. fbaargang2017 fbseksjonFEL