deprimert av å tenke på dette. Det handler jo om at man skal ha et anstendig liv etter at en er ferdig med arbeidslivet også, sier 60-åringen. KLASSEREISE Inger Synnøve begynte å jobbe da hun var 16 år, og har alltid vært fagorganisert. – Det fikk jeg inn med morsmelka. Foreldrene var Ap-folk og fagorganiserte. Sønnene har fått en solid utdannelse, den ene er økonom fra Handelshøyskolen og den andre ingeniør fra NTNU. Inger Synnøve konstaterer at de har utdannet seg ut av arbeiderklassen og blitt Høyre-velgere. Det hender hun lekser opp for dem hvem de kan takke for den klassereisen de har tatt. – BRYR SEG IKKE OM Å IVARETA FOLK Selv skal hun fortsette sin egen reise gjennom rettssystemet. Forbundssekretær Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet mener det er oppsiktsvekkende at Forsvarsdepartementet ikke ville gå med på noen form for overgangsordninger etter at ISS vant anbudet. – Som ISS-tillitsvalgt var jeg med på tilsvarende prosesser i blant annet Posten og NSB. Der inngikk vi avtaler om overgangsordninger som ivaretok de eldre arbeidstakerne som ikke hadde mulighet til å tjene opp AFP. Det nye her er at staten ikke bryr seg om å gå de ekstra rundene for å ivareta folk, sier Edvardsen. Inger Synnøve har ingen respekt for statsminister Erna Solberg og hennes regjering. – Skal vi beholde en viss anstendighet i arbeidslivet, må vi bytte regjering, sier hun. Hun mener at forskjellene i det norske samfunnet er for store, og at de har økt gjennom snart fire år med borgerlig styre. Det er den viktigste årsaken, mener hun, til at det bør bli et regjeringsskifte. – TAR FRA DE SVAKESTE – Denne regjeringen tar fra de svakeste. Uføretrygdede med små unger mister rettigheter og penger til fordel for skattelette til dem som har mest. Det er stygt. Jeg mener at unger skal få muligheter til å være med på det som finnes av sosiale aktiviteter i bygda. Min erfaring er at det er rota til det gode, sier Inger Synnøve. Hun håper på en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hun har alltid vært Ap-velger. Hvis hun har noen innvendinger mot partiets politikk, måtte det være i synet på EØS. – Det bør ikke være slik at EØS-avtalen skal sette den norske grunnloven til side. Da tenker jeg spesielt på arbeidslivet, sier hun. – Forventer du at Støre skal gjøre om på privatiseringen av renholdet i Forsvaret hvis det blir regjeringsskifte? – Jeg forventer i hvert fall at en ny regjering skal ta tak i det når de ser hva som skjer med renholdet i Forsvaret. STOLT RENHOLDER Inger Synnøve er glad i jobben sin, og hun vet at renhold er en viktig jobb. – Når jeg for eksempel har tømt kantina for møbler og kan kjøre i gang bonemaskinen, og det blir blankt og fint. Det ser folk. De ser at du gjør en god jobb, og jeg er fornøyd med meg sjøl. Det kalles yrkesstolthet. * #forskjellpåfolk | valg 2017 40 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | 7 KJAPPE De rikeste bør betale mer i skatt? Enig. Vi bør pumpe opp mest mulig olje før det er for seint? Usikker. Er for konsekvensutredning. Det er på tide med regjeringsskifte: Enig. Det må bli mye dyrere å fly? Usikker. Flyr ikke med Norwegian og Ryan Air fordi de behandler sine ansatte dårlig. Kommune bør slås sammen med tvang? Uenig. Kommersielle aktører bør ikke få drive velferdstjenester? Enig. Det er for lett å få trygd i Norge? Uenig. PENSJONSTAPER: Inger Synnøve Bratt har jobbet som renholder med Forsvarsbygg som arbeidsgiver siden 1999. Nå heter arbeidsgiveren ISS. Og pensjonsalderen er flyttet fem år ut i tid. fbaargang2017 fbseksjonFEL