| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 41 Ulikhet blant folk i Norge er temaet i dette nummeret. Bla om og se illustratør Endre Skandfers tolkning av forskjellsdebatten. Hva sier Siv Jensen og Erna Solberg til passasjerene de nettopp har koblet ifra? HVA SIER SIV OG ERNA? Vinnerne blir premiert med flaxlodd og får forslaget publisert i neste nummer av Fagbladet. Send inn ditt forslag til tips@fagbladet.no fbaargang2017 fbseksjonFEL