| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 45 MICHAEL IVAN HERTZBERG Alder: 34 år Bor: Gyldenpris, Bergen Familie: Gift, tre barn. Yrke: Fagansvarlig for studiet Praktisk informasjonsarbeid ved Universitet i Bergen. MASSEIDRETT: Michael Hertzberg og de andre i Ny-Krohnborg jobber for å utjevne sosial ulikhet. fbaargang2017 fbseksjonFEL