menneske, har det ikke noe med min personlighet å gjøre. OM DE RIKE I NORGE Arv er uansett en svært viktig grunn til at det blir stadig flere veldig rike i Norge. For noen år siden viste ligningstallene at 77 av de 100 med størst formue her til lands, startet med en stor arv, ifølge Dagens Næringsliv. Og på listene over de 100 rikeste nordmennene under 30 år, så er fellesnevneren ene og alene arv. Her finner vi tobakksarvinger, rederarvinger, oppdrettsarvinger, tekstilarvinger og dagligvarearvinger, mange av dem med formuer godt over det Maria Erken Høili rår over. Enda høyere opp finner vi landets aller rikeste. På toppen av Kapitals liste over Norges 400 rikeste, basert på markedsverdier, troner John Fredriksen med svimlende 92 milliarder kroner, Odd Reitan med 43 og Johan Johansson med 35, 5 milliarder kroner. Listen fra 2016 viser også at Norges 400 rikeste for første gang er gode for til sammen over en billion kroner, og at det er 251 personer her til lands med en formue på over en milliard kroner. Personene på lista har også blitt til sammen 87 milliarder rikere siden 2015. Som sosiologiprofessor Johannes Hjellbrekke ved Universitetet i Bergen uttalte i P2-programmet Ekko tidligere i år: – Ideen om at man kan starte med to tomme hender og komme så langt du vil med hardt arbeid, er en vakker tanke. Men sannsynligheten for at du når fram er mye større hvis du, for å si det litt sleivete, står opp om morran og begynner å arve. FORDELER OG ULEMPER MED MILLIONER PÅ BOK Selv om Erken Høili er lei pratet om penger og arven, innrømmer hun at pengene har sine positive sider. – Det bringer med seg mange fordeler, som reiser for eksempel. Vi kan gi barna mange opplevelser, og vi kan bo bra. Samtidig mener hun at de 130 arvemillionene definitivt har sine ulemper. – Når det grunnleggende, som venner og nye mennesker som kommer inn i livet ditt, så er det en utfordring. Erken Høili forteller hvordan pengene har gjort henne både usosial og mer skeptisk til nye bekjentskaper. «DET ER VONDT Å VÆRE RIK» I februar 2016 skrev Maria Erken Høili ett av sine mest kontroversielle blogginnlegg: «Det er vondt å være rik». Der reflekterte hun over hvordan det er å leve med mye penger: «Overalt hvor jeg går og ferdes blir jeg dømt. Sett på som annerledes og uønsket. Jeg har hele mitt liv kjempet for ekte kjærlighet, men jeg er livredd. Livredd for den kjærligheten jeg opplever er falsk (…) Hvorfor må jeg bevise meg 10 ganger mer enn vanlige mennesker? Fortjener jeg ikke å lykkes fordi jeg er rik?» skrev hun, og satte fyr på både sitt eget kommentarfelt og den norske samfunnsdebatten. Bloggeren er ikke så interessert i å snakke om innlegget eller hva folk måtte mene om henne. – Jeg bryr meg ikke om hva folk mener og tenker om meg, og heller ikke om å passe inn verken her eller der, sier hun. – Jeg tror familien min er ganske skuffet over at jeg ikke holder den fasaden som passer seg. De har sagt at de ikke støtter meningene mine, men igjen, det er ikke viktig for meg. Det som er viktig, er å være meg selv og leve slik jeg mener er riktig. VIL VÆRE SAMFUNNSDEBATTANT Erken Høili er også opptatt av å bygge seg opp som en stemme i samfunnsdebatten. Hun vil bli hørt. – Det er rett og slett fordi jeg har så mange sterke meninger. Jeg er veldig fokusert på feil, og ser så mye feil i samfunnet som kunne blitt gjort bedre – slik at folk kunne hatt det bedre. Hun hisser seg spesielt opp over staten og det hun kaller monopoliseringen. – Jeg får veldig mange tilbakemeldinger fra folk som sier «takk for at du sier dette her», fordi de ikke tør selv. Men jeg tør! Jeg er litt fryktløs og kanskje litt dum der? Jeg er ikke redd for å bli fremstilt som blond og dum, jeg er ikke opptatt av det. Og så? tenker jeg. #forskjellpåfolk | valg 2017 POKERSPILLER: Det siste året har Erken Høili vært pokerambassadør for et utenlandsk spillselskap. MISSONIPUTER: Maria Erken Høili er omgitt av luksus, men sier at penger ikke er viktig for henne. 50 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL