| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 53 SANDRA Alder: 38 år Innsatt, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt Utdanning: Scenograf VALG: Sandra er opptatt av miljøvern og kommer til å stemme på Miljøpartiet de grønne. Innsatte kan forhåndsstemme i fengsel. fbaargang2017 fbseksjonFEL