| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 57 full av kontroll og overvåkning. Ungdom som lever mellom to kulturer; foreldrenes kultur og den norske kulturen. De føler ikke tilhørighet noe sted. Spesielt sliter ungdom som hele tiden får høre at de ikke må bli for norske. De har foreldre som er opptatt av at de må ha venner fra samme opprinnelsesland. Da kan foreldrene snakke sammen, og det er lettere å ha kontroll. En del foreldre med minoriog oppvokst i Norge, ikke føler seg som en del av det norske samfunnet. Dette skaper utenforskap. JEG MØTER EN DEL UNGDOM som er født og oppvokst i Norge, men som ikke føler seg norske. Dessverre er det mange med minoritetsbakgrunn som forakter det norske, de har blitt lært opp til å hate og ta avstand fra «de vantro». Mange ungdommer har en hverdag Spesielt sliter ungdom som hele tiden får høre at de ikke må bli for norske. tetsbakgrunn synes norsk ungdom har altfor mye frihet, og at de kommer fra hjem uten god moral. UNGDOMMER SOM KOMMER fra hjem der foreldrene ikke vil integrere seg, sliter ofte. Disse foreldrene er med på å skape ulikheter. De nekter barna sine å bli en del av det norske samfunnet. De nekter for eksempel barna sine å delta på fritidsaktiviteter. Barna får ikke lov til å overnatte hos venner eller venninner. De nekter barna sine å reise på leirskole eller andre turer skolen arrangerer. Slike foreldre vil heller at barna deres skal være uten venner enn å ha norske venner. Den sosiale kontrollen som ofte rammer jenter fra slike familier, gjør at disse jentene har få venninner. De må alltid komme rett hjem etter skolen og er aldri med på aktiviteter. Ei jente fortalte meg at hun er født i Norge, men at hun aldri har følt seg norsk. Hun sier det er vondt å bo i et land du ikke kan bli en del av fordi foreldrene dine frykter det meste. Hun har i flere ferier blitt sendt til foreldrenes opprinnelsesland – hun har ikke følt noe tilhørighet der heller. Noen av disse ungdommene opplever i tillegg rasisme og diskriminering av nordmenn. Spesielt gutter forteller om opplevelser der de har blitt mistenkeliggjort som kriminelle. JEG MENER DET ER VIKTIG å styrke integreringen av foreldregenerasjonen. Det er viktig at skolene tar grep når de ser barn og ungdom som er ensomme, eller som sliter med sosial kontroll. Det er viktig å snakke med disse foreldrene, fortelle hva som skjer på leirskolen, hva skjer på håndballtreningen etter skolen, hva skjer i bursdagsselskap, hva skjer på kino. Sosial kontroll må bekjempes. Det er viktig å lytte til ungdommen. Det er viktig å bekjempe rasisme og diskriminering slik at alle som vokser opp i Norge føler at dette også er deres land. COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL