58 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | #forskjellpåfolk / valg 2017 LØNNSTAPEREN 46 år gamle Veronika Andersen har to jobber for å overleve. På treningssenteret Elixia får hun 155 kroner i timen. For å spe på inntekten, vasker hun et båthus for 170 kroner timen. DELTIDSARBEIDEREN Med 48,7 prosent stilling må Halldora Gudmundsdottir ta alle ekstravakter hun kan. Da ble det ingen sommerferie på ungene i år heller. DUMPINGJEGEREN Byggebransjen har ikke bare et A- og B-lag, men også et C-lag. – Ufaglærte utlendinger som ikke kan språket, ender oftest nederst, med dårligst vilkår og størst risiko for skader, mener verneombud og tømrer Lars Mamen. VELFERDSMILLIONÆREN Erik Sandøy er utdannet sosionom. Han betegner seg selv som idealist og var med i oppstarten av både Tyrili-kollektivet og Fossum-kollektivet. Nå er han direktør i Aleris Omsorg. MØT FLERE FOLK Gå på fagbladet.no og bli kjent med flere mennesker vi har møtt i serien Forskjell på folk. PENSJONSTAPEREN Kåre Hansen jobbet 40 år i industrien, men mistet alt da bedriften ble lagt ned for fem år siden. Han var for ung til å gå av med AFP, men for gammel for arbeidslivet. KRF-POLITIKEREN Arbeiderbevegelsen og kristenfolket deler idealene om likhet, samhold og rettferdighet. Randi Frisvoll er sveiser, nestleder i klubben på Vard og varaordfører for KrF i Haram kommune. I LEIEFELLA Anne Helset (71) trodde det skulle være trygt å leie i bygården hun vokste opp i. Nå bor hun i et bøttekott på åtte kvadratmeter. fbaargang2017 fbseksjonFEL