sammen med en venn og kjører nedover i Europa. Uten for mange planer. MÅ SLITE LITT Müller har innredet de 12 kvadratmeterne i bilen med en stor seng, kjøkkenbenk, gasskomfyr og to kister til klær og verktøy. Bilen har to solcellepanel på taket, slik at hen er selvforsynt med strøm og kan lade telefonen eller tenne en lampe om det trengs. Bilen er også isolert og utstyrt med både pipe og en Jøtul-ovn for kalde dager. – Det er ikke bare å trykke på en bryter for å få det varmt. Jeg må ut og hogge ved og fyre opp i ovnen. Trenger jeg vann, må jeg gå ut og hente. Müller liker nærheten dette gir, til naturen og eget liv. – Du får mer kontakt med det livet du lever. Det er en veldig god følelse å slite litt for å få det som du vil. SÅPEBOBLER I BERLIN Müller valgte tidlig å fri seg fra det såkalte A4-livet. Riktignok vokste hen opp med to foreldre og en lillebror i en leilighet på Nordstrand. Men etter fullført videregående på Steinerskole i Oslo, bar det rett til Berlin. I fire år bodde hen sammen med 30 andre i et husprosjekt som i utgangspunktet var okkupert, men som etter hvert ble legalisert og selvstyrt. Der tjente den alternative norske jenta penger på å lage såpebobler. Når behovet for penger meldte seg, satte hen seg på gata med en hatt foran seg og blåste kjempebobler. I 2013 flyttet Müller tilbake til Oslo og kjøpte sin første bil. Tida var inne for å gjøre noe annet. VIL IKKE HA FAST JOBB Müller har aldri hatt en hundre prosent fast stilling, og har heller ikke noe ønske om det. 25-åringen mener livet bør fylles med de tingene man virkelig ønsker å bruke tid på. – Alle er jo forskjellige og liker forskjellige ting. Jeg respekterer andre folks valg og måte å leve på, men jeg tror at fritid og tid til familie, venner, interesser og tid til å utvikle seg som menneske, er viktig. Veldig viktig. Da må man ha tid til å tenke og reflektere. Og energi. Nå når jeg jobber så mye, orker jeg egentlig bare å dra på jobb, lage og spise middag og kanskje slappe av litt ute eller på senga før jeg sovner. – DET ER IKKE MEG DET ER SYND PÅ De resterende 300 dagene i året er Müllers dager helt annerledes. Du kan nesten se for deg en fredfull dag på hytta: Knitringen av avispapir, en stor kopp kaffe. Gjerne ute i sola. Morgenbad i tjernet i nærheten. Kanskje en tur til byen for å treffe venner, eller gå på en konsert på kvelden. Maja benytter seg av at noen utesteder har gratis inngang mot litt arbeid før eller etter arrangementet. Andre dager går med til å mekke på bilen eller sette i stand møbler og utstyr. Alle dager tilbringes mest mulig under åpen himmel. Det lille bofellesskapet har et felles utekjøkken, og nesten hver kveld tenner de bål og sitter sammen til sola går ned og månen opp. Dette er livet Maja Müller ønsker å leve. – Jeg vil ikke bli fremstilt som en det er synd på. For det er jo ikke meg det er synd på. Tvert imot. * #forskjellpåfolk | valg 2017 GRAVFERDSETATEN: De siste to årene har Müller hatt sommerjobb i gravferdsetaten for Oslo kommune. Hen trives godt i jobben sin og sier hen har veldig gode kollegaer. 62 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | 7 KJAPPE De rikeste bør betale mer skatt? Enig. Vi bør pumpe opp mer av oljen før det er for seint? Uenig. Det er på tide med regjeringsskifte? Enig. Det må bli dyrere å fly? Enig. Kommuner bør slås sammen med tvang? Uenig. Kommersielle aktører bør ikke få drive velferdstjenester? Enig. Det er for lett å få trygd i Norge? Uenig. fbaargang2017 fbseksjonFEL