64 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | #FORSKJELLPÅFOLK / K0MMENTAR Partiprogrammer er undervurderte dokumenter. En kollega fortalte for en stund siden at datteren hadde lest gjennom samtlige partiprogrammer for å finne ut hvilket parti som passet best for henne. Det burde flere gjort. Programarbeid er preget av harde prioriteringer, stort engasjement og sterke følelser. Det er her du skal finne sjelen til partiet, men også de konkrete sakene som kan være viktige for ditt valg av parti. DET KAN VIRKE SOM mange stemmer ut fra enkeltsaker. Arbeid og innvandring er to slike saker som kan få folk til å velge ett parti. Andre kan være uenige i enkelte saker, men opplever likevel at de deler partiets grunnleggende verdier. Det er her de føler seg hjemme. Én grunnleggende verdi som skaper tilhørighet, kan være synet på forskjeller i samfunnet og mellom mennesker. Foretar du en gjennomgang av samtlige programmer, viser det store ulikheter mellom partiene i hvor mye oppmerksomhet forskjeller i samfunnet får av partiene. Og det er nesten oppsiktsvekkende hvor tydelig «forskjeller» følger det tradisjonelle politiske fargekartet. For partiet Rødt er kampen mot forskjellsnorge hovedsaken. Mens Fremskrittspartiet vektlegger at det er globaliseringen som har ført til mindre forskjeller. FOR DE RØDGRØNNE PARTIENE er økte forskjeller en viktig utfordring som de bruker relativt mye plass på i sine programmer. Partiet Rødt ser på de økonomiske forskjellene som en klasseutfordring og slår fast at fagbevegelsen er en av de viktigste støttespillerne i kampen mot forskjellsnorge. SV mener at «en sterk fagbevegelse og sterke sosiale bevegelser er de viktigste bidragsyterne til et samfunn med små forskjeller». Arbeiderpartiet har en sterk tro på både den norske modellen og fagbevegelsens rolle. De konkluderer med at «de største forskjellene i velstand og velferd går mellom dem som har og de som ikke har arbeid». Også for Senterpartiet er målet å arbeide for «et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller». Miljøpartiet De Grønne mener ikke så mye om forskjeller. Deres eneste konkrete bidrag er å redusere kjøpepresset og det materielle forbruket. INGEN PARTIER sier at de ønsker økte forskjeller i samfunnet. Kristelig Folkeparti mener riktignok at vi som Det er naturligvis ikke tilfeldig at finansministerens parti knapt bruker ordet forskjell i sitt program. Tydelig forskjell om forskjeller i partiprogrammene SVEIN-YNGVE MADSSEN Ans. redaktør i LO-Aktuelt fbaargang2017 fbseksjonFEL