70 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | Et todelt Norge Vi er godt i gang på veien mot et todelt Norge! Forskjellene øker! Det blir stadig større avstand mellom dem som har og dem som ikke har. Privatisering og anbud er de siste ti–femten åra blitt det nye mantraet for politikerne i kommuner, fylker og på Stortinget. Og dessverre også langt inn i vårt eget Arbeiderparti! Begrunnelsen er hele tida billigere tjenester til folket, men det vi opplever, er dårligere og dyrere tjenester! Mitt lille bidrag er fra helsevesenet, der vi har sett framveksten av private helsetjenester, private sykehus. Selv er jeg denne våren blitt diagnostisert med lungekreft med en viss spredning. Vi vet at forskninga de siste åra har gjort store framskritt når det gjelder kreftbehandling. Immunterapi er det nye, endelig godkjent av myndighetene høsten 2016. En behandling som setter kroppens eget immunsystem i stand til å bekjempe kreften, og som kan vise til svært gode resultater. Norge er et av de siste europeiske landene som har godkjent denne behandlinga, den er jo kostbar, må vite! Men tro endelig ikke at godkjenninga er uten begrensninger! Kost-nyttefaktoren heter begrensinga. Kreftcellene må inneholde en viss prosent av et stoff, 50 prosent, for at det offentlige helsevesenet skal ta i bruk immunbehandlinga som førstelinjebehandling, for da er den kanskje litt mer effektiv i forhold til kostnaden... Mine verdier er på noe over 30 prosent, så da blir det tradisjonell cellegiftbehandling først, og så kanskje immunterapi i neste omgang. I stedet for å sette kroppen min i stand til selv å bekjempe kreften, skal vi nå rive ned immunforsvaret mitt med cellegift, for så i neste omgang å bygge det opp igjen med immunterapi. Logisk? Tror ikke det – for tida går... Og det er her todelinga av helsevesenet kommer inn. Private sykehus kan nemlig tilby immunterapi om du kan betale for deg! Ca 300.000 kroner skal for eksempel Aleris ha for denne behandlinga. Sjøl kan jeg nok få til det det, men hva med alle dem som ikke kan, ikke har økonomi til en slik privat behandling? Men det er jo greit at noen multinasjonale selskaper kan tjene penger, og for høyresida betyr det jo arbeidsplasser og at markedet virker. Helse er blitt et voksende marked også i Norge. Det er typisk norsk å være god, sa Gro. Nå er det typisk norsk å privatisere slik at de som har, skal få, mens de som ikke har, får forholde seg til kost-nyttefaktoren. Og slik øker vi forskjellene mellom folk i et av verdens rikeste land, som burde ha råd til en offentlig helsetjeneste med den beste behandlinga til alle uansett. Solidaritet kalte vi det den gang Norge ikke var et rikt land... THOR WILTHIL «Hva med alle kreftpasientene som ikke har økonomi til en privat immunbehandling?» #Nybil#nytthus# hvor ofte hører man ikke «slapp av, det er ikke så dyrt». For noen er 200 kroner dyrt for ei bukse når det er flere i familien som skal ha klær. Sosiale medier er fullstappet med bilder fra dyre ferieturer. Eller #frisørenidag# (andre gang denne mnd.). Penger gir folk muligheten til å kjøpe seg fri. Klart jeg skulle ønske jeg kunne kjøpt meg ut av helsekøen, men den muligheten krever penger. Du hører ofte at du kan bli hva du vil, finnes ikke begrensinger. Jo, det gjør det. Verden har blitt skummel. Har du penger, har du makt til å gjøre det du vil. Drar ikke på Europris og kjøper sommersko til 29,90 for det er #kjempeflaut# livet skal være #magisk#. Lever livet og poster bilder av den dyre båten man egentlig ikke hadde råd til og som man veit man ikke kommer til å få brukt så mye at det er verdt prisen. Lever man på lånte penger for å ikke skille seg ut? Går ikke en dag uten at man hører om dyre turer til utlandet og nye møbler til hjemmet. Forskjellene blir så store fordi man har muligheten, fordi man føler man fortjener å unne seg noe. #jobbersåhardt# Lær deg å glede deg over de små tingene i livet, ikke la penger og tittel definere deg som person. Har du for mye av det gode, kreves det så mye for at lykken skal kjennes. MERETE ØSTVOLL Samfunnspyramiden COLOURBOX.COM #FORSKJELL PÅ FOLK / SKRIVEKONKURRANSE fbaargang2017 fbseksjonFEL