72 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | #FORSKJELLPÅFOLK / VALG 2017 JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. *Frp lover å forby eiendomsskatt dersom de får nye fire år i regjering. Ifølge Klassekampen vil et slikt forbud tappe kommunene for 12,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer finansiering av 20.000 helsefagarbeiderstillinger, 17.000 lærere eller 18.600 sykepleiere. Statistisk sentralbyrå har på bestilling fra SV beregnet hva eiendomsskatten tilsvarer i inntekt for kommunene. Frp vil gi kommunene fire år på å kutte utgifter som tilsvarer inntektene fra eiendomsskatten. Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, sier dette om løftet: – Kommunene er selv best til å vurdere egne behov. Forslaget fra Frp fratar kommunene og innbyggerne muligheten til å løse utfordringer i fellesskap. Det er jo ikke sånn at kommunene beriker seg på eiendomsskatt, eller at eiendomsskatt er et mål i seg selv. Pengene går til velferdstjenester for innbyggerne i kommunene. Det er ikke mulig å gjennomføre disse kuttene uten at velferdstjenestene lider, sier Odd Haldgeir Larsen. Aftenposten avdekket i 2015 at eiendomsskatt er omtrent like mye brukt i borgerlig styrte kommuner som i kommuner med rødt styre. 366 av 426 kommuner har en eller annen form for eiendomsskatt. Størrelsen varierer fra to til sju promille av takstgrunnlaget. – LA KOMMUNENE BESTEMME OVER EIENDOMSSKATTEN SKATTEINNTEKT: I 2017 kostet det 6587 kroner i eiendomsskatt i Kristiansund for en bolig på 120 kvadratmeter. Satsen er 4,7 promille av takst. FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN FAIRTRADE: Steinar Hansgaard fra Ap og Fagforbundet i Oslo deler ut roser til Camilla Persson (i midten) og Nina E. Haavie. FOTO: PER FLAKSTAD FAIRTRADE-ROSER Alle de 700.000 valgkamp-rosene til Arbeiderpartiet er Fairtrade-sertifisert. Ved Fairtrade-sertifiserte blomsterplantasjer har de ansatte krav på ordnede og trygge arbeidsforhold, anstendige lønninger og en ekstra pengepott, et slags Fairtrade-fond, som investeres i velferds- og utviklingstiltak som kommer alle ansatte til gode, skriver Fairtrade Norge i en pressemelding. MINDRE SYMPATI FOR ELDRE *Enslige forsørgere, innvandrere og flyktninger har fått økt sympati blant folk de siste tiårene. Folk bekymrer seg ikke lenger for levekårene til eldre, viser Velferdsbarometeret 2017 fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som skal gjennomføres ved hvert valg. Den skal ta pulsen på sosialpolitikken og vise hva folk syns om regjeringens arbeid mellom hvert valg. I en tilsvarende undersøkelse fra 1993 mente folk at eldre og pensjonister hadde størst problemer. --- – INGEN EFFEKT *Den nye bestemmelsen om midlertidige ansettelser er lite brukt og har heller ingen effekt for dem som trenger ekstra hjelp inn i arbeidslivet, ifølge en Fafo-rapport. – Det har ikke gått så ille som venstresiden kanskje fryktet. Men det er heller ingen grunn for regjeringen til å være spesielt fornøyd. Hvis tanken var at omfanget skulle øke, har de ikke lykkes, sier Fafo-forsker Jørgen Svalund. fbaargang2017 fbseksjonFEL