76 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGBLADET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ? Vi har pusset opp badet. Nå sier firmaet som gjorde jobben at det ble gjort en god del mer enn det som var inkludert i avtalen, og at vi må betale for dette. Vi er ikke enig, men nå har vi fått inkassovarsel. Hva gjør vi? T.J. SVAR: Mange syns det er svært ubehagelig å få inkassovarsel. De ender derfor opp med å betale kravet, selv om de mener det er uriktig. Dette er ikke en god løsning. Hvis du gir skriftlig beskjed om at du bestrider kravet, gjerne med e-post, har ikke firmaet lov til å fortsette inkasso. Dette vil være i strid med inkassolovens regler om god inkassoskikk. For å komme videre med kravet, må den som krever betaling ta ut forliksklage. Deretter blir det behandling i det lokale forliksrådet, hvor begge parter får forklare seg om saken. Hvis man er uenig i forliksrådets dom, kan saken bringes inn for tingretten. Hvis det går så langt, bør advokat engasjeres. Ofte er kjøper enig i at noe skal betales, men at betalingskravet fra den andre parten er for høyt. Her er det fornuftig å betale det du mener er riktig, selv om det står annet beløp på fakturaen. Hvis du ikke betaler noe, tvinger du motparten til å ta rettslige skritt. Når det er betalt inn riktig beløp etter kjøpers syn, skjer det jevnlig at selger dropper videre pågang. Prosessen med forliksklage og behandlingen i forliksrådet er lite fristende for de fleste firmaer, og det er heller ikke sikkert forliksrådet er enig i at det skal betales noe mer. Torstein Bae, advokatfirmaet Legalis Må vi betale? fbaargang2017 fbseksjonFEL