| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagbladet.no Torstein Bae Juss Juridisk bistand i private saker gjennom LOfavør. Magne Gundersen Forsikring/økonomi Spørsmål angående LOfavør, og Sparebank 1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. ? Hvordan kan jeg selv finne ut om jeg har fått utbetalt riktig beløp i feriepenger? M.V. SVAR: Å beregne feriepengene helt nøyaktig er et krevende regnestykke, men du kan gå på nett og søke på feriepengekalkulator. Du vil finne flere varianter, men de skal gi samme svar. Beløpet det skal beregnes feriepenger av, står på lønnsslippen din. Feriepenger er ikke skattefrie, men vi blir alle trukket litt ekstra skatt resten av året, slik at vi slipper å bli trukket skatt ved siste lønning før sommeren. Magne Gundersen, forbrukerøkonom FERIEPENGER ? Fins det regler for når skillet går mellom å jobbe hjemmefra av og til og at hjemmearbeid blir det vanlige? Hvor går grensen tidsmessig. Hvilke krav kan verneombudet stille? K. G. SVAR: Arbeidsmiljølovens paragraf 1-5 regulerer arbeid i arbeidstakers hjem. Med hjemmel i denne bestemmelsen er det fastsatt en forskrift om arbeid som utføres hjemme. Forskriften åpner med at den ikke gjelder kortvarig eller tilfeldig arbeid. Så da blir spørsmålet: Hvem bestemmer når arbeidet er tilfeldig eller kortvarig? Alt arbeid som utføres på vegne av en arbeidsgiver, er underlagt instruks. Hvis du har anledning til å jobbe hjemmefra en dag en gang iblant, skal dette være avtalt med nærmeste leder. Men forskriften fastslår også at det skal inngås egen avtale om hjemmearbeid i tillegg til den skriftlige avtalen for ansettelsesforholdet. En slik avtale skal minst omfatte en stadfesting av omfanget av hjemmearbeid og arbeidstida for hjemmearbeidet. Videre skal den inneholde hvordan arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, og eiendomsrett og vedlikehold av utstyret du er avhengig av for å kunne jobbe hjemmefra. Hjemmearbeid skal være like forsvarlig som på arbeidsplassen. Vernetjenesten har ikke innsynsrett i andres hjem, derfor må avtaler om hjemmearbeid være basert på tillit og åpenhet. Det vil være slike avtaler som definerer hva som er tilfeldig/kortvarig arbeid eller av midlertidig/ fast karakter. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Hjemmearbeid – fjernarbeid fbaargang2017 fbseksjonFEL