| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 79 Send oss bilder og en kort tekst tips@fagbladet.no Feiring i Fredrikstad *Jubilantene i Fagforbundet Fredrikstad ble 19. januar hedret med en hyggelig tilstelning. Det var underholdning, middag og utdeling av nåler, diplom og blomster. 18 av våre 49 jubilanter som har vært 40 år i LO var til stede, og 29 av våre 97 jubilanter som har vært 25 år i forbundet var til stede. 40-ÅRSJUBILANTER: Tor Sørli, Marith Mathisen, Else Nilsen, Laila Andersen, Truls Stene, John Victor Eriksen, Bjørg Brynildsen, Solveig Finstad, Arild Wahlberg, Sonja Hansen, Berit Laila Jensen, Solveig Dalby, Berit Olsen, Roy Christian Sollien, Vigdis Flommen Andersen, Marit Wilhelmsen, Kari Johansen og Liv Pedersen. 25-ÅRSJUBILANTER: Turid Lund, Astrid Helene Jacobsen, Lise Marie Mikalsen, Gunn Norum, Kirsti Olsen, Heidi Larsen Sture, Mette Hansen, Aslaug Andersen, Tone M. Thorvaldsen, Kirsti Synnøve Herfjord, Selma Victoria Olsen, Bjørg Hilde Eiker, Solveig Josefsen, Hanne Arntsen, Rigmor Seter, Jorunn Ytterstad Edvardsen, Per Lie, Grethe Simonsen, Knut Tormod Hansen, Odd Erik Kirkeng, Marit Iren Hansen, Anne Lise Blomkvist, Lisbeth Bøe Dalan, Vera Eid, Torhild Skau Jensen, Marianne Pedersen, Ing-Britt Ingebretsen, Anne Grethe Jørgensen og Marianne Gustavsen. KLOKKE OG NÅL TIL BERGENSERE n På årsmøtet i januar hedret vi i Fagforbundet Bergen Sporveisfunksjonærers forening (BSFF) våre jubilanter. Både 25- og 40-årsjubilantene mottok merke og diplom. I tillegg fikk 25-årsjubiantene klokke fra foreningen. 25-årsjubilantene Ove-Inge Eliassen og Torleif Hansen og 40-årsjubilantene Torbjørn Zachariassen, Berit C. Rolland og Dagfinn Thoresen var ikke til stede. Årsmøtet viste også stor solidaritet ved å bevilge totalt 160.000 kroner. Fagforbundets barneby i Angola fikk 50.000 kroner, 50.000 kroner til humanitær hjelp i Syria, 40.000 kroner til trikken i Bergen og 20.000 kroner til sykehusklovnene. MORTEN A. ULEVIK 25-ÅRSJUBILANTER: f.v. BSFF-leder Morten A. Ulevik, Kåre J. Riegstad, Hans Petter Rosvold, Winceslaausz Flavian og Tommy Brundtland. STOR STAS I ELVERUM n Fagforbundet Elverum avd. 163 arrangerte årsmøte i januar med utdeling av jubileumsmerker til 25- og 40-årsjubilanter. Bak fra venstre 25-årsjubilantene Bjørn Rønning, Else Nysted, Sonja Østbye, Liv Karin Berget og Solfrid Myhre. Foran fra venstre 40-årsjubilantene Roar Elvheim (på vegne av Torhild Thane Larsen) og Asta Østerud. JEANETTE EVENSEN 40-ÅRSJUBILANTER: f.v. Odd Arild Mjelva og Ivar Tvedt. fbaargang2017 fbseksjonFEL